Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zveřejnění záměru prodeje domů

autor: Božena Dousková, vedoucí majetkového odboru

ve zvláštním režimu z vlastnictví Města Rumburk

Zastupitelstvo města Rumburku rozhodlo na svém 30. zasedání dne 20.6.2002 o zveřejnění záměru prodeje domů ve zvláštním režimu:

  • č.p. 839 na a se st.p.č. 156/3 o výměře 866 m2 dle GOP dosud v KN neprovedeného k.ú. Rumburk – Nerudova ul., za prodejní cenu minimálně 1.200.000 Kč,
  • č.p. 914 na a se st.p.č. 140 o výměře 536 m2 v k.ú. Rumburk – Tř. 9. května, za prodejní cenu minimálně 2.400.000 Kč,
  • č.p. 850 a 849 na a se st.p.č. 515 o výměře 270 m2, st.p.č. 516 o výměře 148 m2, st.p.č. 517/5 o výměře 30 m2 dle GOP dosud v KN neprovedeného a st.p.č. 514/2 o výměře 60 m2 dle GOP dosud v KN neprovedeného – Tř. 9. května, za prodejní cenu minimálně 2.900.000 Kč,
  • č.p. 389 na a se st.p.č. 484/1 o výměře 292 m2 dle GOP dosud v KN neprovedeného – Tř. 9. května, za prodejní cenu minimálně 1.600.000 Kč,

rn1306_1

rn1307_1 rn1308_1 rn1309_1

 

 

za podmínek minimálně:

splatnost prodejní ceny před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva města o konkrétním kupujícím

Tisk Tisk | E-mail E-mail