Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dávná historie na povrchu

autor: Svobodová M.

rn1407_1 V souvislosti s probíhající rekonstrukcí Lužického náměstí byly odhaleny zajímavé nálezy. Jak mi sdělil vedoucí výzkumu Mgr. Jiří Šedivý z detašovaného pracoviště (Č. Lípa) Státního památkového ústavu Ústí nad Labem, lze nalezené pozůstatky rozdělit zhruba do dvou časových linií.

První časová linie (přibližně 2. pol. 13. stol.) zahrnuje nález zahloubeného objektu a kulových jamek, které přibližně vymezují objekt, který nelze dnes zrekonstruovat. Druhá linie se váže přibližně na 16. století. V zahloubených prohlubních pracovníci nalezli keramiku a kosti. „Podle nalezené kovářské strusky lze usuzovat, že zde byla situována kovárna, což by ovšem mohlo vést k domněnce, že přirozené centrum města bylo jinde“, říká Mgr. Šedivý. Kovárny jako nebezpečné provozy v tehdejší době byly totiž obvykle umisťovány mimo centra měst. Neméně zajímavým nálezem jsou zbytky kachlových kamnech z opět (jen přibližně) 2. pol. 15. století. Bohužel v zachovalém stavu byly pouze 2 kachle – jedna s motivem sv. Jiří s drakem a druhá s neurčeným náboženským motivem.

V souvislosti s vykopávkami byly také odkryty minimálně dvě fáze dřevěného vodovodního potrubí, které je spojováno železnými spojkami (což nasvědčuje datování zhruba do 2. pol. 19. století).

„Více přesnějších údajů bude k dispozici až poté, co všechny nálezy pečlivě umyjeme, setřídíme a posoudíme, což odhaduji někdy k přelomu roku“, sdělil Mgr. Šedivý. Rumburské noviny výsledky analýz a šetření jistě zveřejní.

Tisk Tisk | E-mail E-mail