Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Doklady vydávané podnikateli

autor: Libuše Chaloupková

při prodeji výrobků nebo poskytnutí služby

Na Městský úřad Rumburk, odbor obecní živnostenský úřad v poslední době dochází mnohem častěji k podaní podnětů ze strany spotřebitelů s požadavkem na řešení nedodržování zákonem stanovených podmínek prodejci, podnikateli, a to při maloobchodním prodeji zboží přímému spotřebiteli, tj. u zboží zakoupeného k přímé spotřebě (zejména u oděvů, textilních výrobků, obuvi) s tím, že:

  • je jim odmítáno vydání dokladu na žádost zákazníka o zakoupeném zboží v prvopočátku jeho zakoupení,
  • v případě, že v prvopočátku jeho zakoupení je prodejcem (podnikatelem) doklad vydán, při uplatnění reklamace, kdy dojde k výměně zboží, není již dále na žádost zákazníka opět vydán doklad o provedené výměně zboží tak, aby mohla být zaručena ochrana spotřebitele i na toto zboží,
  • často, a to zejména ze strany vietnamských prodejců (podnikatelů) se setkáváme s tím, že je spotřebiteli konstatováno, že se jedná o levné spotřební zboží bez záruky,
  • ze strany spotřebitelů se však setkáváme s tím, že při zakoupení zboží o doklad sami nepožádají, čímž se vystavují velkým problémům při uplatňování reklamace na vadné zboží.

Proto chce živnostenský úřad tímto veřejnost informovat o části povinností, které jsou zákonem stanoveny při prodeji zboží, výrobků a poskytování služeb, a které se přímo týkají výše uvedené problematiky.

Prodávající, podnikatel při prodeji výrobků a poskytovatel služeb má povinnost:

  • dle § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenského zákona) v platném znění včetně zák. č. 356/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vydat doklad na žádost zákazníka o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby a vyznačit na dokladu svou firmu, jméno nebo název a identifikační číslo, pod kterým podniká, dále datum prodeje zboží nebo poskytnuté služby a cenu a kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat po dobu 3 let ode dne jejich vydání, pokud zvláštní právní předpis k tomuto nestanoví jinak.
  • zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele jsou stanoveny podmínky podnikání v oblasti obchodu a poskytování služeb, založených k ochraně spotřebitele, k výše uvedené problematice je to zejména ustanovení § 16 tohoto zákona, který stejně tak, jak je uvedeno v ustanovení dle živnostenského zákona, rovněž ukládá povinnost prodávajícímu, podnikateli nebo poskytovateli služeb, vydat na žádost spotřebitele (zákazníka) doklad, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, s označením tak, jak je již výše uvedeno, navíc při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat místo určení a datum dodávky, při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

Na základě těchto dokladů má pak zákazník možnost bez problému uplatňovat reklamaci v případech zjištěné vady výrobku či poskytnuté službě podle § 19 zákona o ochraně spotřebitele v návaznosti na občanský zákoník.

Přestože většina podnikatelů má zájem o spokojenost zákazníka a porušení uvedených právních předpisů se nestává tak často, i přesto by měl spotřebitel (zákazník) být v těchto věcech obezřetnější a zejména u výrobků, které mají mít trvalejší hodnotu, dožádat si k tomu doklad s patřičnými údaji. Pokud i přes vaši žádost nebude doklad vydán, je vhodné, aby toto porušení bylo podnikateli prokázáno na základě svědectví nezávislých svědků. Nevydání dokladu na žádost zákazníka prodávajícím, podnikatelem nebo poskytovatelem služby je porušením podmínek stanovených uvedenými právními předpisy a při jeho prokázání toto porušení řeší příslušný živnostenský úřad.

Tisk Tisk | E-mail E-mail