Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace o změnách na úřadu práce

autor: ÚP Děčín, pobočka Rumburk

Bohužel i v našem regionu, díky značné míře nezaměstnanosti, přibyl do našeho slovníku nový pozdrav „Máš práci?“ a častá odpověď „Ne, jsem na pracáku“. Z četnosti takových pozdravů se může odvíjet i návštěvnost „pracáku“ v Rumburku – tedy dislokovaného pracoviště Úřadu práce v Děčíně, pobočka Rumburk. Někdy tyto návštěvy mohou být z důvodu „čekání, až na mě přijde řada“ více či méně nepříjemnou záležitostí. Snaha toto minimalizovat vede citovaný úřad k provedení organizačních opatření. Vedle uvedené problematiky směřuje plánovaná změna i ke zpříjemnění návštěv zaměstnavatelů. Jejich jednání, vedená za různými účely (nyní často i na různých místech úřadu), by měla proběhnou „za jedněmi dveřmi“.

Kdo zamýšlí shánět si práci ve spolupráci s uvedeným úřadem a tedy být zde zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání, toho se dotýká následná informace především. Protože zmiňovaný záměr je nutno provést bez zvyšování stavu zaměstnanců, dojde k rozsáhlé reorganizaci při zprostředkování zaměstnání. Od poloviny září tohoto roku bude určeno k provádění nových evidencí dvanáct pracovišť místo současných čtyř. Protože kapacitní možnosti nedovolují zřídit informační službu, bude informace, jak najít příslušné dveře k zaevidování, podána písemnou formou na několika vhodných místech v budově. Stručně lze uvést, že uchazeči o zaměstnání se budou evidovat u „své“ poradkyně-zprostředkovatelky (dosud evidence a zprostředkování na různých pracovištích), která v rámci příslušné skupiny uchazečů o zaměstnání bude zajišťovat veškerou činnost. Skupin je celkem dvanáct. Většina skupin je tvořena podle druhu práce – oboru, kde lze předpokládat uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Skupiny s vhodností specializované zvýšené péče jsou tvořeny podle jiných kritérií – např. podle zdravotní pracovní schopnosti (skupina se změněnou pracovní schopností). Mezi skupinami je možno přecházet na základě měnících se rozhodných skutečností. Může tomu tak být například po rekvalifikaci, když se změní původní profese, nebo také k převedení může dojít na základě zájmu vykonávat jiný druh práce než ten, který zahrnuje původní evidenční skupina.

Závěrem ještě několik slov. Mnoho občanů se domnívá, že ztratí-li zaměstnání, musí se zaevidovat na úřadu práce. Je to omyl. Povinnost to není. Chcete-li ale hledat zaměstnání v součinnosti s úřadem práce (být zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání), musíte ctít „pravidla hry“ vyplývající z platných právních norem. Především do evidence uchazečů o zaměstnání nelze zařadit občana, který je v pracovní neschopnosti a který nemá ukončen pracovní či obdobný vztah. K provedení evidence je nutno osobně navštívit úřad práce a podat zde písemnou žádost o zprostředkování vhodného zaměstnání (je na předtištěném formuláři a je vhodné vyplnit jej ve spolupráci s pracovníkem ÚP). K této návštěvě si musíte vzít s sebou potřebné doklady (např. platný občanský průkaz a potvrzení o zaměstnání, tj. zápočtový list – z důležitých příčin jsou povoleny výjimky). Další potřebné informace můžete, mimo jiné, najít v budově úřadu na vývěskách nebo je podá pracovník úřadu práce.

Věříme, že připravované změny pomohou našim klientům, a to i při tak závažných jednáních, jakými projednávání problematiky ztráty zaměstnání může být. Očekáváme pochopení veřejnosti, nepodaří-li se provést uvedenou změnu v celém rozsahu do poloviny září tohoto roku, neboť současné živelné události mohou záměr ovlivnit. Také doufáme ve shovívavost návštěvníků úřadu při event. vzniku problémů, které velké změny přinášejí vždy.

Tisk Tisk | E-mail E-mail