Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Letní tábor v Kytlici již potřetí

autor: Šárka Todorová, soc. pracovnice FCH

Jedním z projektů Farní charity v Rumburku je „Poradna pro ohroženou mládež“ a hlavním cílem tohoto projektu je prevence kriminality. Již třetím rokem provozuje FCH klubovnu pro děti a mládež z ohroženého prostředí a právě pro ně uspořádala od 18. do 26.7. letos již potřetí letní tábor. Tentokráte odjelo 10 dětí do 12 let se třemi vedoucími: Šárkou Todorovou, Kateřinou Ondrušovou a Lenkou Žďárkovou do Kytlice, rekreačního střediska Jitřenka, kde jsme byli na devět dní ubytováni v chatkách.

Každé ráno byl budíček již v 7.00 hod. a samozřejmě nechyběla ani dětmi nepříliš oblíbená rozcvička, na kterou se dostavovaly ještě v pyžamech. V průběhu dne byl pro děti připraven program, kde nemohly chybět různé sportovní a bojové hry, např. po stezce indiána Vinetoua, hledání pokladu nebo stezka odvahy na místním hřbitově. I když nám počasí příliš nepřálo, našel se jeden den, kdy jsme mohli smočit naše těla na místním přírodním koupališti a také si zahrát a zazpívat u táborového ohně.

Pěkná příroda nás sváděla k výletům – jedním z nich byl i výstup na Jedlovou horu se sběrem borůvek. Na závěr jsme uspořádali táborový karneval, kde si děti musely vytvořit masku pouze z přírodních produktů a pak ji také předvést. Spolu s vyhodnocením nejlepší masky jsme také při této příležitosti udělili tituly „největší prasátko tábora a pořádníček tábora“. Titul „sluníčko tábora“ získala nejmladší účastnice tábora – Martinka. Dále byly děti oceňovány za statečnost, sportovní výkony, úklid chatek, malování atd. Každý získal diplom a něco sladkého k tomu. Druhý den jsme odjížděli po snídani domů plni zážitků, děti se těšily na své rodiče a vedoucí zase na svůj odpočinek. A na závěr poděkování: Robertu Březaňskému a jeho spolupracovníkům za zorganizování pěkné akce a panu Kreidlovi a jeho paní, majitelům rekreačního střediska Jitřenka za to, že se o nás po celou dobu pobytu pěkně starali. Musíme také poděkovat za finanční podporu, a to za: finanční prostředky z Tříkrálové sbírky, další od Města Rumburk. Projekt „Poradna pro ohroženou mládež“ je finančně podporován nadací NROS z programu Gabriel.

Tisk Tisk | E-mail E-mail