Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pomoc, která není o lidech, ale pro lidi

autor: Svobodová Milena

Úvodní zpravodajství o zahájené sbírce humanitární pomoci v Rumburku

Povodně a jejich následky jsou hlavním tématem současných dní. Lidé se logicky zajímají o osudy ostatních, a tak se není co divit, že jim nebylo lhostejné, že mnozí občané naší republiky přišli takřka o vše. O střechu nad hlavou, veškeré vybavení domu či bytu apod. A tak jsme se přesvědčili všichni, že tak, jako občanům nebyly lhostejné osudy postižených záplavami na Moravě v roce 1997, tak jim záleží na postižených záplavami i dnes. Jako první reaguje Farní charita v Rumburku, která společně s pracovníky Informačního střediska Loreta a Městem Rumburk vyhlašuje ve středu 14. srpna sbírku humanitární pomoci pro postižené záplavami. Sběrnými místy, jak se již osvědčilo, se opět stává Informační středisko Loreta, později také služebna městské policie, ale lidé nosí pomoc i do farní charity. Uvolnění pracovníci farní charity společně s pracovníky IS Loreta přebírají od občanů nejen to, co si žádá aktuální situace, ale také finanční prostředky, které věnují občané. Pozadu ovšem nezůstávají ani podnikatelé, kteří nabízejí nejen humanitární pomoc, ale také např. zdarma dopravu, zařízení či pracovníky na odstraňování následků povodní. Lidé ovšem také nabízejí ubytování či vlastní síly pro pomoc těm, kteří to právě nejvíce potřebují.

Protože humanitární sbírka stále pokračuje, nebudeme zde ještě uvádět jakási konkrétní čísla, protože by nebyla úplná. Snad jen  občany informujeme, kam že je vlastně jejich pomoc směřována – humanitární pomoc, včetně vybraných finančních částek, je rozvážena přímo na postižená místa: Děčín, Těchlovice, Malšovice, Dobkovice a do Janova pro povodněmi tolik postižené Hřensko.

Paní Ondrušová z Farní charity v Rumburku mi sdělila, že do středy 21. srpna již bylo vybráno 70 tis. Kč (což je částka bez prostředků, které byly zaslány na speciálně zřízený účet). Rovněž Zastupitelstvo města Rumburku rozhodlo ve čtvrtek 22. srpna o poskytnutí 300 tis. Kč na konto POVODNĚ Ústeckého kraje s tím, že pan Šváb požádá hejtmana Ústeckého kraje Ing. Šulce o vyčlenění minimálně 100 tis. Kč pro Hřensko. Také rumburští hasiči poskytují svou pomoc přímo na místě a také pro Hřensko zajistili elektrocentrálu. Přestože se domnívám, že není důležité, kdo pomoc poskytuje, ale aby byla včas tam, kde je jí nejvíce zapotřebí, děkuji všem, kteří se na ní podílejí jakýmkoli svým přispěním. Podrobnější informace o finanční a humanitární sbírce přineseme v některém z dalších čísel Rumburských novin.

rn1405_2

Pracovníci IS Loreta a Farní charity Rumburk při nakládání vozidla s humanitární pomocí. Foto: SV.

rn1406_1

Pracovnice Farní charity Rumburk zaznamenávající vše, co občané přinášejí na pomoc postiženým záplavami.

Tisk Tisk | E-mail E-mail