Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zastupitelé zasedali již po jednatřicáté

autor: SV.

Čtvrteční (22.8.) zasedání Zastupitelstva města Rumburku se bohužel neslo ve znamení malé účasti zastupitelů – jejich počet se v průběhu jednání pohyboval mezi 14 až 16 členy. Po obvyklých zahajovacích procedurách, kdy p. Šváb doplnil do programu schválení pomoci oblastem zasaženým povodněmi a naopak p. Zápotocký neuspěl s návrhem na doplnění programu, aby se nejednalo o schválení smlouvy o poskytnutí úvěru, pokračovalo jednání majetkovými záležitostmi. A právě zde se možná projevila nedostatečná účast zastupitelů, když se nepodařilo odsouhlasit již tolikrát projednávaný prodej domů ve zvláštním režimu, a to i přesto, že nabídky již byly podány.

Po informacích o hospodaření města k 31.7.2002 pokračoval p. Šváb informacemi o předložené smlouvě o poskytnutí úvěru. Jedná se o smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 60 mil. Kč se splatností na 10 let s ČS, a.s., Praha, zastoupenou oblastní pobočkou Děčín, která byla vybrána na základě vyhlášené veřejné obchodní soutěže na dodavatele dlouhodobého investičního úvěru. Účel využití úvěru je ve smlouvě vymezen vyjmenovanými investičními akcemi. Zastupitelstvo předloženou smlouvu schválilo. Dále zastupitelé rozhodli o poskytnutí 300 tis. Kč na konto POVODNĚ Ústeckého kraje s tím, že pan Šváb požádá hejtmana Ústeckého kraje Ing. Šulce o vyčlenění minimálně 100 tis. Kč pro Hřensko.

Jednání dále pokračovalo informacemi o postupu přípravy reformy veřejné správy, kdy v Rumburku bude pověřený úřad s rozšířenými pravomocemi. Pan Šváb informoval, že rada města rozhodla dne 27.6. pro tyto účely využít dům naproti městskému úřadu, přičemž dále uvedl, že projekt na rekonstrukci je v současné době ze 3/4 hotov. Nárůst k 1.1.2003 by měl činit 47 pracovníků. Dále pan Šváb informoval o přípravě, realizaci a financování investičních akcí, přičemž podrobnější informace vám přineseme v některém z dalších čísel. Zastupitelstvo také schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 o systému nakládání s komunálním odpadem.

Zastupitelé se dále zabývali problematikou průmyslové zóny. Rozsáhlou diskuzi přinesly záležitosti týkající se Tepla Rumburk, s.r.o., kde byli zastupitelé informováni, že město změnilo v této věci právního zástupce. Ve světle přednesených informací zastupitelé rozhodli v souladu s usnesení RM č. 2217/2002 ze dne 16.5.2002 o částečné úhradě zálohových faktur na teplo a TUV, a to v absolutní výši za základní složku ceny tepla.

Tisk Tisk | E-mail E-mail