Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Chci zaměstnat dva řidiče na rozvoz zboží. Protože se však obávám, že nebudou řádně zacházet s auty, která jim svěřím, chtěl bych s nimi na ně podepsat hmotnou odpovědnost. Kamarád mi ale říkal, že na auta nemůžu dohodu o hmotné odpovědnosti uzavřít. Připadá mi to nelogické, co by ty řidiče vůbec motivovalo k tomu, aby se o svěřená auta řádně starali?
Ač Vám to připadá nelogické, na auta se svými řidiči dohodu o hmotné odpovědnosti skutečně uzavřít nemůžete. Podle § 176 Zákoníku práce převzal-li, na základě dohody o hmotné odpovědnosti, zaměstnanec odpovědnost za svěřené hodnoty, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. Pokud jde o hodnoty, které jsou svěřeny k vyúčtování, jistě nejsou v tomto ustanovení vyjmenovány všechny. Obecně se totiž (dle ustálené judikatury) jedná o hodnoty, které jsou určeny pro oběh nebo obrat, s nimiž má zaměstnanec možnost po celou dobu nakládat. Pokud by byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti, která by se týkala jiných než výše uvedených hodnot, tedy např. na inventární předměty, motorová vozidla, základní prostředky apod., byla by zřejmě neplatná. Toto ovšem neznamená, že by zaměstnanci nemohli odpovídat za případnou škodu na základě úpravy obecné odpovědnosti za škodu podle § 172 Zákoníku práce. Zde však zaměstnavatel musí prokázat zaměstnancovo zavinění.

Nedávno jsem v jednom dokumentu viděl slova „vis maior“. Co znamenají?
Latinská slova „vis maior“ znamenají tzv. vyšší moc, nebo-li (jak uváděla již teorie římského práva) „moc, které nelze odolat“. Ve smlouvách se častěji setkáte právě s českým výrazem, a proto je nepochybně známější. V podstatě se jedná o neodvratitelné a nepředvídatelné překážky, které brání v dodržení smluvních závazků, tedy např. o různé přírodní vlivy (např. bouře, vichřice) či o vlivy působení lidí (válka, epidemie), které jednotlivec nemůže ovlivnit. Právě proto „vis maior“ bývá jednou z mála okolností vylučujících odpovědnost nahradit škodu vzniklou porušením smluvních závazků.

Tisk Tisk | E-mail E-mail