Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Šenováček s písničkou kolem světa

autor: Mgr. Žofie Macháčková

16. – 24. srpna 2002

16. srpna ráno v šest hodin vyjížděl autobus se členy pěveckého sboru „Šenováček“ při městě Velký Šenov, s vedoucí pí Ludvikou Millerovou, sbormistryní Mgr. Ivetou Millerovou – Vondráčkovou, flétnistkou Kateřinou Podzimkovou, klavíristkou Janou Honců (žákyně Mgr. Zdenky Pliskové) a s dalšími účastníky v celkovém počtu čtyřiceti šesti a řidiči p. Milošem Chudobou a jeho synem Vítkem na zájezd do Anglie.

Pozvánka reverenda Alana Bartlama Stapleton Restory Hethersgill byla důležitým faktorem při uskutečnění tohoto zájezdu. Jmenovaný zajistil nejen koncerty, ale také ubytování v městské síni v Hethersgill. Šenováček během pobytu v Anglii vystupoval na třech oficiálních koncertech. V úterý 21.8. ve 12.45 hod. v Carlisle Cathedral, která se podobá chrámu sv. Víta v Praze, další koncert byl ve středu v 19 hodin v místním kostele ve Hethersgill a třetí koncert ve čtvrtek v 19 hodin v Roadhead ve společenském domě. Neoficiálně vystoupil Šenováček pro místní farníky přímo v ubytovně v Hethersgill a dále si s chutí zazpíval i ve skotském kostele v Gretně. Před koncerty děti také pilně nacvičovaly. Všechny koncerty byly publikem odměněny dlouhotrvajícím potleskem a obdivem k preciznímu provedení jak po stránce pěvecké, hudební, tak i po stránce jazykové. I nejstarší účastnice našeho zájezdu paní Mgr. Zdenka Plisková, která má vysoké hudební požadavky, hodnotila velmi příznivě všechny koncerty. Vystupování všech členů pěveckého sboru Šenováček bylo vzorné. Můžeme říci, že české písně tak zazněly až na samé severní hranici Anglie a získaly srdce posluchačů. Místní noviny v Carlisle otiskly zprávu o vystoupení Šenováčku již ve večerním vydání v úterý 21.8. Koncerty uváděla slečna Kateřina Podzimková. Nebylo to poprvé, kdy Šenováček šířil krásu českých písní v zahraničí, protože již předtím sbor navštívil dvakrát Itálii, osmkrát Polsko a několikrát i Německou spolkovou republiku a nyní se připravuje na zájezd do Polska o jarních prázdninách v březnu 2003. Kromě vystoupení měl však zájezd být i odměnou za jejich celoroční práci v pěveckém sboru a myslím, že i po této stránce všechny účastníky uspokojil.

S Českou republikou jsme se rozloučili ve Varnsdorfu a před třetí hodinou ranní jsme dorazili do Calais. Anglie nás přivítala při rozbřesku známými doverskými křídovými útvary. Po kontrole pasů vedla naše cesta do Londýna, kde nás prováděla Mgr. Jitka Horová, která zde již několikrát byla. Asi v 17.00 hod. jsme opustili Londýn a po malých komplikacích zaviněných opravou silnice jsme v časných ranních hodinách dorazili do Hethersgill. Do 10 hodin většina účastníků odpočívala a po snídani pěvecký sbor nacvičoval. Po obědě dospělí besedovali s reverendem a jeho paní, našimi hostiteli a vedoucí sboru pí Ludvika Millerová předala sponzorské dary. V pondělí 19.8. jsme na celodenním výletě navštívili město Keswick, zříceninu hradu v Penrith a Gretnu Green ve Skotsku, kde si děti zazpívaly v kostele. Večer přišli do naší dočasné ubytovny místní farníci, kteří vyslechli písně sboru a s dospělými ještě setrvali v přátelské besedě.

V úterý 20.8. jsme v 10 hodin odjížděli do Carlisle. Hlavní náplní tohoto dne bylo vystoupení v Carlisle Cathedral ve 12.45 hod. (tamního času). Krásným zážitkem byl nejen koncert, ale také prohlídka katedrály s průvodkyní a muzea, které je umístěno v podzemní části katedrály, která se propadla. Ve středu 21.8. byl cílem našeho výletu Hadriánův val, který se táhne v délce 117 – 120 km. Mgr. J. Horová nás upozornila, že v r. 1120 se začal razit denár, jehož platnost trvala až do r. 1971. Další zastávkou bylo staré trhové město Hexham, které je protkáno hezkými středověkými uličkami a domky s viktoriánskými průčelími. Večer v 19.00 hod. vystupoval Šenováček v kostele v Hethersgill. Po koncertě bylo malé pohoštění zmrzlinou a pro svoje pobavení si členové Šenováčku zahráli vlastní úpravu pohádky „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a všichni přítomní se výborně bavili.

Čtvrtek 22.8. probíhal ve znamení příprav na zpáteční cestu. V 18 hodin jsme vyjeli na poslední koncert, který byl uspořádán ve společenském domě městečka Roadhead 5 mil od Hethersgill. Vystoupení se opět setkalo s velkým úspěchem. Každý účastník zájezdu obdržel knížku s osobním věnováním pana reverenda a po malém pohoštění jsme po 21. hodině nastoupili na zpáteční cestu. Ráno před šestou hodinou jsme dojeli do Whitestable a strávili tam část dne na pláži a v obchůdcích. Několik minut po 16. hodině vjížděl náš autobus do trajektu a po téměř dvouhodinové plavbě nás přivítalo francouzské přístavní město Calais. A odtud už směřujeme k domovu, i když nás čeká ještě dlouhá cesta.

Nesmíme však zapomenout na všechny, kteří se zasloužili o to, že se zájezd uskutečnil. Je nutné vyzvednout práci sbormistryně pí Mgr. Ivety Vondráčkové, která připravila členy sboru na vysoké umělecké úrovni. Šenováček tam skutečně reprezentoval výborně českou hudební kulturu, město Velký Šenov a celý Šluknovský výběžek. Dále je to dlouhodobá mravenčí práce a příprava pí Ludviky Millerové, která zajistila sponzorské finanční dary a byla skutečnou organizátorkou celého zájezdu včetně zajištění stravy. I všichni dospělí účastníci přispěli svou prací ke zdárnému průběhu zájezdu. Je nutné ocenit jejich pomoc, ať se týkala zdravotního dohledu (účastnily se dvě zdravotní sestry pí Mariana Štikarová a pí Eva Šplíchalová), dále práce v kuchyni (chlapecké duo Jirka Nozar a Martin Štikar) a v neposlední řadě i zmapování celého zájezdu fotodokumentací i videokamerou (p. Oldřichem Podzimkem a p. Jiřím Štikarem). Také děkujeme i dalším účastníkům za pomoc při dozoru dětí na výletech a při tlumočení (Mgr. Janě Nozarové, Josefu Vondráčkovi, Janě Štikarové, pí Ludmile Podzimkové, Lukáši Valešovi, Mgr. Jitce Horové, Katce Podzimkové a dalším). Poděkování patří i oběma řidičům p. Milošovi Chudobovi a jeho synovi Vítkovi. A na závěr poděkování všem sponzorům: MěÚ Velký Šenov, MěÚ Dolní Poustevna, Město Rumburk, OÚ Vilémov, OÚ Lipová, Občanské sdružení pro rozvoj Dolní Poustevny, Stap Vilémov, Haas Rukov Rumburk, UNILES, a.s., Rumburk, Plaston CR Šluknov, Železárny Velký Šenov, M. Škripek papírnictví Velký Šenov, Turiščev podlahy Rumburk, Optika Hrdličková Rumburk, Hotel JEF Doubice, MUDr. K. Strachoň, MUDr. P. Vondráček, MUDr. Z Popelka, MUDr. P. Beránková, MUDr. M. Englerová a MUDr. J. Lankaš (in memoriam)

„Sbohem Anglie, ale možná také na shledanou.“

rn1608_1
1. koncert v katedrále v Carlisle.

Tisk Tisk | E-mail E-mail