Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Koncert pro Gabriel

autor: Šárka Todorová, pracovnice farní charity

Dne 18. října pořádá Farní charita v Rumburku koncert pro Gabriel. Vystoupí klienti Farní charity a jiní. Místo konání: klubovna Farní charity v Rumburku, Sukova 1055 (vedle městské policie). Začátek koncertu je v 15.00 hod.

Vystoupí hudební skupina TERNE ČHAVE – klienti FCH, taneční skupina z farní obce Varnsdorf a další. Srdečně jsou zváni všichni, které zajímá práce Farní charity v Rumburku a chtějí se při této příležitosti něco dozvědět o činnosti klubu. Vstupné je dobrovolné a bude použito na činnost klubu.

Koncert pro Gabriel je celorepubliková kampaň. 29 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) organizuje koncerty mladých skupin, které při jednotlivých klubech působí. Cílem kampaně je představit veřejnosti tento typ klubů, jejichž činnost je založena na aktivní spolupráci s cílovou skupinou – dětmi a mladými lidmi. Kampaň inicioval program Gabriel Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), který podporuje vznik a činnost těchto klubů.

NZDM jsou zařízení klubového charakteru určená dětem a mladým lidem, kteří z různých důvodů nevyužívají oficiální nabídku využití volného času. Nízkoprahovost je charakterizována tím, že mladí lidé mohou zařízení navštívit kdykoli během provozní doby a za vstup neplatí. Tyto kluby podporují mladé lidi v realizaci vlastních aktivit, ale pobyt v zařízeních není spoluprací na programu podmíněn. Součástí služeb je pomoc při překonávání životních problémů dětí a mládeže, zvyšování jejich sociálních dovedností a zapojování mladých lidí do přípravy programů.

Gabriel podporuje rozšíření nabídky zajímavých, moderních a tvůrčích projektů pro využití volného času dětí a mládeže. Jeho klíčovými principy jsou otevřenost aktivit pro širokou skupinu dětí a mladých lidí a povzbuzování jejich vlastních nápadů. Program realizuje od roku NROS z prostředků Robert Bosch Stiftung. Doposud podpořila nadace tuto oblast celkovou částkou téměř 12 mil. Kč. Bylo zrealizováno více než 100 projektů, které měly přínos pro přibližně 15 tisíc dětí a mladých lidí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail