Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Konkurz 2

autor: Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města

MĚSTO RUMBURK

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na místo ředitele školy:

Základní škola ul. Jiříkovská, Rumburk, příspěvková organizace  okres Děčín

Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe pro pracovníky základních škol podle vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, podrobný životopis, koncepci rozvoje školy I. stupně (max. 2 strany strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší 6 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce. Pracovní hodnocení z předchozích pracovišť vhodné.

Předpokládaný nástup do funkce od 1.1.2003.

Přihlášky s uvedenými doklady zasílejte nejpozději do 24. 10. 2002 na adresu:
Město Rumburk
Odbor školství, kultury a sociálních věcí
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
kontakt: 412 356 245
Obálku označte nápisem KONKURS Základní škola

Tisk Tisk | E-mail E-mail