Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Konkurz 3

autor: rd

Obec Staré Křečany

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 14 zák. č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů v platném znění,

KONKURZ na obsazení funkce ředitele Základní školy Staré Křečany, okres Děčín

Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců; organizační a řídící předpoklady, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů; občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 1. listopadu 2002 na adresu:
Obecní úřad Staré Křečany, 407 61 Staré Křečany čp. 38, okres Děčín.

K přihlášce doložte: úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený zaměstnavatelem; životopis psaný vlastní rukou; koncepci rozvoje Základní školy Staré Křečany, okres Děčín (max. 5 stran); výpis z rejstříku trestů, ne straší 6 měsíců; čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.; lékařské potvrzení o způsobilosti výkonu funkce ředitele školy, ne starší 2 měsíců.

Tisk Tisk | E-mail E-mail