Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Konkurz 4

autor: Michal Maják, starosta města Jiříkov

Město Jiříkov, 407 53 Jiříkov, okres Děčín

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhláškou MŠMT č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činnosti, v platném znění

1. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvkové organizace s právní subjektivitou

Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců. Praxe minimálně 5 let v oboru. Znalost problematiky řízení školství a školských předpisů. Občanská a morální bezúhonnost. Dobrý zdravotní stav. Organizační a řídící schopnosti.

2. Konkurzní řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Školní jídelny Jiříkov, Moskevská 796 příspěvkové organizace s právní subjektivitou

Požadavky: vzdělání středoškolské ukončené maturitní zkouškou a kurz kuchařky. Praxe minimálně 5 let v oboru. Odborná znalost problematiky školního stravování, zkušenosti s řízením kolektivu. Dobrý zdravotní stav. Občanská a morální bezúhonnost.

K přihlášce na konkurzní řízení 1. a 2. přiložte doklady (originály nebo úředně ověřené kopie):

  • Doklady o dosaženém vzdělání.
  • Doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem – zápočtový list.
  • Podrobný životopis.
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ne starší 2 měsíců.
  • Výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání).
  • Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., nebo lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.

Přihlášky zasílejte do 15. října 2002 na adresu:
Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.

Tisk Tisk | E-mail E-mail