Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Okénko do Lužické nemocnice

autor: MUDr. Říha

Diabetická noha

Onemocnění nohou se vyskytuje až 50x častěji u diabetiků ve srovnání s nediabetiky a u více než poloviny případů vede k amputaci. 40 až 60 % všech amputací dolních končetin je provedeno u diabetiků. Nejčastějším důvodem k amputaci je sněť = gangréna, infekce v defektu a nezhojitelný defekt. V České republice bylo k 31.12.2000 celkem 654.164 diabetiků, z toho 37.764 mělo problémy s nohou (5,8 %). V tomto roce byla provedena 5.865x amputace.

Nejde jen o problém zdravotnický, ale péče o nemocné se syndromem diabetické nohy značně finančně zatěžuje jak ambulantní, tak lůžkový provoz. Snahou jak zdravotníků, tak pacientů je zintenzivnění primární prevence, snížení výskytu komplikací a zvýšení efektivity zdravotní péče. Příznaky syndromu diabetické nohy jsou nejčastěji: ztráta vnímání bolesti, dotyku, tepla, chladu, vibrací, pocit chladných nohou, šlehavé, bodavé a pálivé bolesti. Porucha čití bolesti a tlaku je vysoce rizikovým faktorem vzniku diabetické nohy. Porucha inervace svalů vede ke kladívkovým prstům. Pokles pocení přispívá ke vzniku kožních trhlin. Porucha mikrocirkulace vede ke vzniku neuropathických otoků, zhoršení prokrvení kůže a odvápnění kostí. U diabetiků je též 20x častější výskyt ischemické choroby dolních končetin, což ovlivňuje hojení defektu. Ischemická choroba dolních končetin je u 60 % diabetiků s nehojícími se vředy. U kritické nedokrevnosti končetiny diabetika dochází k výraznému snížení průtoku kapilárami. Je omezena kloubní pohyblivost. Onemocnění kostí nohy – osteorthropatie vede k výrazným deformitám nohy s nebolestivou destrukcí skeletu. Ztráta vnímání bolesti, snížená kloubní pohyblivost, změněná funkce drobných svalů nohy, jsou hlavní příčinou vzniku vysokého tlaku na plosku při stoji i chůzi. Tlak na plosku je jednou z příčin vzniku defektů a i nášlapků v kůži, které se chovají jako cizí tělesa v botě, zvyšují tlak pod nášlapkem. Lokalizace defektů neuropatických je na plosce, ischemických silně bolestivých na prstech a patě. Diagnostika neuropathie se provádí vyšetřením dotykového čití, vibračního čití. Ztráta pocení nohou s nálezem rozšířených žil na nártu též budí podezření z poruchy inervace. Diagnostika ischemie DK – nohy chladné, bledé, bolestivé na dotyk v místě vředů, kůže chabá, atrofická, chybí ochlupení na prstech nohou. Časté jsou bolesti lýtka při chůzi, často ale chybí pro současnou poruchu čití. Vyšetřujeme cévy Dk ultrazvukem, event. kontrastní látkou – angiografie. Za účelem zlepšení péče o diabetiky a omezení počtu amputací je nutné obrátit pozornost na diabetika ještě bez defektů na končetinách, preventivně vyšetřit a při zjištění počínajících příznaků zajistit kompletní léčbu ve speciálních ambulancích.

Diabetická noha – léčba

Základem kvalitní a kompletní péče je týmová spolupráce diabetologa, diabetologické sestry, cévního a plastického chirurga, pedikéra, mikrobiologa, protetika a ševce. Lokální léčbu zajišťuje chirurg s diabetologem podle rozsahu defektu. Patří sem drobné chirurgické výkony, pravidelné čištění rány, nářezy, drainage. Je nutné snášet neživé tkáně a odstraňovat zrohovatělé okraje defektu. K lokální léčbě je k dispozici několik druhů krytí – obvazových materiálů. Součástí kompletní léčby je i protetika – odlehčující vložky do obuvi, polobotky, speciální diabetické boty či zhotovení kvalitní protézy.

Diabetická obuv je jedním z nejdůležitějších preventivních léčebných opatření ke zmírnění tlaku plosky nohy. V případě zánětu podáváme antibiotika. Chirurgická léčba u vlhké sněti spočívá v odstranění nekrotické tkáně do zdravé, kde amputujeme. Ischemické defekty jdou řešit cévní rekonstrukcí a angioplastikou. Pacient zůstává po celou dobu léčby aktivním článkem léčebného týmu, též rodina je seznámena jak defektům předcházet a jak zabránit opakování. U vzdělaných diabetiků je počet amputací menší. Při kompletním přístupu je zlepšení osudu diabetiků s touto komplikací reálné.

Tisk Tisk | E-mail E-mail