Poděkování

Tištěné noviny 17/2002 | 10. 10. 2002 | Nezařazené

autor: Ing. Miloslava Volfová, Písek

Chtěla bych touto cestou poděkovat gynekologickému a poté porodnickému oddělení Lužické nemocnice, a.s. v Rumburku, zejména prim. MUDr. Milatové, sestře Andráškové a ostatnímu personálu za péči, která mi byla v době mé hospitalizace věnována (ve dnech 20. – 24.8.2002) – šťastný konec, narození dcerky. Ještě jednou moc děkuji a přeji Vám hodně úspěchů.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/10/10/podekovani-55/