Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Region, má priorita!

autor: rd

Gregor Ladislav – kandidát za ODS do Senátu ČR

Za posledních 5 let bylo přijato několik tisíc zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem. Celá řada z nich byla z rodu těch „vrchnostenských“, tedy veřejnoprávních. Tam není nikdy občan v rovnoprávném vztahu se státem či jinou byrokratickou institucí. Každý z těchto zákonů vytváří podhoubí pro nárůst počtu úředníků, korupci a samozřejmě omezuje to nejzákladnější – svobodu a aktivitu občana. Vznikla řada nedostatečných či špatných zákonů. Vznikly na základě lobingu určitých zájmových skupin a čpí z nich nerovnoprávnost, zvýhodňování určitých skupin před druhými. Jsem přesvědčen, že je nutné se bránit náporu dalších legislativních paskvilů a pomoci na svět zákonům praktickým, nezneužitelným.

Finanční zdroje rozvoje regionů jsou omezené a je třeba hledat priority. Jako senátor bych se všemi silami zasadil o to, aby tady byla postavena silnice I. třídy z nejsevernějšího místa Šluknovského výběžku do Děčína spolu s dálničním přivaděčem do Libouchce. To považuji za nutnou podmínku dalšího rozvoje tohoto regionu. Řešení je známé, stačilo by oprášit původní projekty. Příklad z letošních povodní ukazuje, že řešení infrastruktury vyžaduje jistou velkorysost a nadhled. Mohli jsme si všimnout toho, že železnice v Ústí n. L. a Děčíně nepřestala fungovat. Bylo to díky tomu, že se stavěla na základě zkušeností z povodní, které byly na Labi na konci 19. století. Naopak silniční systém v obou městech zkolaboval. Příčinou byly mosty. Ten nový v Děčíně byl sice projektován také na stejné riziko jako železnice, ale jeho napojení na tzv. dálniční přivaděč (Vilsnice – Javory) nebylo dokončeno. Nyní se uvažuje o tom, že se bude jinde na Labi stavět další nový most za několik miliard, aby kraj měl za podobných povodní spojeny oba břehy. Je to výsledek lobingu nebo racionální diskuse o prioritách? Nemělo by se spíš dokončit to, co bylo započato? Podobně by se dalo mluvit o odkládání stavby silnice do České Kamenice a dál na sever, stejně jako o výstavbě vysokonapěťových elektrických sítí pro napájení Šluknovského výběžku. Často se za štítem ekologických zájmů skrývají zájmy úplně jiné, někdy se za nimi skrývá neschopnost rozhodnout, či neochota nést odpovědnost.

Skoro se dá věřit tomu, že tam, kde mají chalupu Pražáci nebo Ústečáci, nepostavíš ani kozí chlívek, natož nějakou výrobní provozovnu. O silnici, nebo dokonce vysokonapěťovém vedení nemluvě. A to i tehdy, když by souhlasili ekologové. Moji spoluobčané, stejně jako já, nacházíme příklady, že někteří z těch, co slíbili a mohli pomoci, neučinili tak poté, co rozšířili řady oněch chalupářů. Otevřeně prohlašuji, že chci hájit zájmy těch, kteří zde chtějí žít, pracovat a vytvářet podmínky pro nová pracovní místa, pochopitelně při zachování zdravého životního prostředí a neopakovatelného rázu přírody.

Politici se dostávají do závislosti na moci, jsou často opojeni mocí, kterou považují za zdroj bohatství. Já jsem především podnikatel, účel podnikání spatřuji ve tvořivosti, nikoli bohatství. Budoucí vítězství pravice v Čechách tkví v tom, že se podaří jednoznačně přesvědčit a vyargumentovat, že pravicová politika je ve svém důsledku pro jednotlivce sociálnější, spravedlivější a šetrnější k člověku a jeho potřebám než socialismus s lidskou tváří.

Tisk Tisk | E-mail E-mail