Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Regionální rozvojová agentura nástrojem spolupráce

autor: Svobodová M.

V pondělí 30. září byla v prostorách ředitelství varnsdorfské Velvety otevřena pobočka Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé místních samospráv Šluknovského výběžku, dále Ing. Laštůvka, poslanec Parlamentu ČR a zástupci významných subjektů a podniků našeho regionu. Tato iniciativa vznikla z potřeby nalezení snadnějšího přístupu k finančním prostředkům tolik potřebným pro rozvoj tohoto regionu, řekl Darek Šváb, místostarosta města Rumburku. Jedná se tedy o společnou iniciativu varnsdorfských firem a města Rumburk, která vede k jednotnému regionu. Dále Darek Šváb uvedl, že: „V minulosti byly ve Šluknovském výběžku vazby směrovány především na Euroregion Nisa.  Nyní, se zřízením pobočky RRA Ústeckého kraje přímo zde ve Varnsdorfu, se rozhodně přiblíží možnost informovanosti o využívání různých finančních zdrojů a velkým příspěvkem je rovněž nabídka zpracování žádostí o finance servisním způsobem“. Zeptala jsem se Darka Švába, proč je pobočka právě ve Varnsdorfu? Jedná se v podstatě o vyjádření podpory města Rumburku varnsdorfským podnikatelům na oplátku za jejich výraznou podporu vzniku a rozvoje rumburské průmyslové zóny. Již v současné době má pobočka Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje připraveny některé zásadní projekty, jako např.: studie proveditelnosti – II. etapa získání finančních prostředků pro rekonstrukci Hrádku ve Varnsdorfu; způsob využití areálu jatek ve Varnsdorfu – finanční zajištění investice; studie využití volných prostor v okolí varnsdorfského náměstí a v neposlední řadě také studie proveditelnosti rekonstrukce Domu kultury v Rumburku a vypracování marketingového materiálu právě pro projekt Průmyslové zóny Rumburk.

Jak řekl v závěru jednání generální ředitel agentury Mansfeld Hellmich: „Činnost agentury se bude soustřeďovat především na poskytování informačního servisu, zpracovávání rozvojových dokumentů a rozvoj podnikání v regionu.“ Závěrem lze tedy říci, že zřízení pobočky Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje ve Varnsdorfu by mělo vést k podstatnějšímu sblížení Šluknovského výběžku s Ústeckým krajem jako takovým. Akcionáři RRA Ústeckého kraje jsou obě největší města Šluknovského výběžku a největším je Ústecký kraj.

rn1705_2

Slavnostní otevření pobočky Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje ve Varnsdorfu. Foto: V. Štindl

Tisk Tisk | E-mail E-mail