Rumburk v Drážďanech nechyběl

Tištěné noviny 17/2002 | 10. 10. 2002 | Nezařazené

autor: Jiří Tunkl

Mnohý by prohádal, kdyby měl zodpovědět otázku, kolik nevýdělečných, sociálních organizací či sdružení pečuje na obou stranách hranice o nejrůzněji postižené občany. Poprvé se řada z nich představila veřejnosti právě před rokem v Rumburku a podruhé 20. září na tzv. Sociálním foru v Drážďanech. Letos tam bylo 7 saských a z našeho regionu 9 českých organizací spolu s Českou centrálou – informačním střediskem našeho ministerstva zahraničí v Drážďanech a Euroregion Labe z Ústí nad Labem.

Rumburk reprezentovaly svými expozicemi na improvizovaném výstavišti v Hauptstrasse Farní charita a poradna pro drogově závislé K – centrum, dále pak z blízkého okolí Ústav sociální péče Brtníky a občanské sdružení Jurta, provozující chráněné dílny textilu a keramiky. Pozornost upoutala   Agentura Pondělí ze Šluknova,    zajišťující podle vzoru z Norska zprostředkování práce osobám mentálně či tělesně postiženým včetně péče o ně v jí zajištěném pracovním poměru. Sousedy pak zastupovalo drážďanské sdružení Občanská solidarita s celými 110 úseky své činnosti. K té budou patřit v nadcházejícím období mimo jiných tzv. noční kavárny, poskytující útulek občanům postiženým povodněmi a bezdomovcům.

Naši se svými německými protějšky jsou většinou vzájemně staří známí, protože spolu úzce spolupracují při vzájemných návštěvách a při výměně zkušeností. Vše bylo zahájeno před třemi lety, kdy z iniciativy evangelického sdružení Erwachsenenbildung vznikl projekt „Češi poznávají Němce, Němci Čechy“ s každoročně zpracovaným programem akcí a setkání, střídavě na jedné a druhé straně hranice. V duchu této zásady bude třetí Sociální fórum uspořádáno napřesrok v září u nás, s největší pravděpodobností opět v Rumburku, nenabídnou-li k jeho uspořádání ještě lepší podmínky jiná sídla zmíněných organizací či sdružení. Nebudou to mít snadné, protože to rumburské bylo všeobecně vyhodnoceno známkou jedna – čili výborné.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/10/10/rumburk-v-drazdanech-nechybel/