Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stručně ze zastupitelstva města

autor: Svobodová M.

Ve čtvrtek 26. září se již po dvaatřicáté sešli zastupitelé města Rumburku v sále městské knihovny. Po zahájení doplnil p. Staněk program o projednání zprávy o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva. Poté přednesl p. Radek Engl, místostarosta města, zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva. V majetkových záležitostech města byly opět projednány návrhy prodejů domů ve zvláštním režimu. Tentokráte zastupitelé rozhodli o prodeji tří navržených domů. U jednoho domu (prodejna látek), kde nebyl žádný zájemce, zastupitelé rozhodli o snížení prodejní ceny o 30 %.

V průběhu dalšího jednání byli zastupitelé informováni o hospodaření města k 31.8.2002 a o navýšení kupní ceny za prodej akcií České spořitelny, a.s. o 705 tis. Kč, přičemž celkový výnos z tohoto prodeje je nyní cca 2.700 tis. Kč. Dále pan Šváb informoval o přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 14 mil. Kč na zastřešení zimního stadionu, přičemž již 30.8. byla hrazena první faktura za provedené práce na této investiční akci.

Jedním z posledních bodů byla informace o postupu přípravy reformy veřejné správy a pověřeného úřadu s rozšířenými pravomocemi v Rumburku. V tomto roce mělo město obdržet cca 8 mil. Kč na realizaci pověřeného úřadu s rozšířenými pravomocemi, ale zatím obdrželo pouze 5 mil. Kč. Pro následující roky 2002 a 2003 (řekl Darek Šváb) bychom ze státního rozpočtu měli obdržet cca 17 mil. Kč, přičemž v této chvíli zatím nemáme žádné oficiální informace o tom, že by tato částka měla být krácena. Dále pan Šváb pokračoval informací o probíhající rekonstrukci objektu naproti stávajícímu městskému úřadu s tím, že celkové náklady na jeho rekonstrukci dosáhnou 20 mil. Kč a objekt by měl být připraven k využití ke konci tohoto roku. Mgr. Šuk, tajemník městského úřadu, upřesnil informace týkající se personálního obsazení s tím, že pro budoucí pověřený úřad bylo delimitováno systemizovaných 47 míst, přičemž podepsáno bylo 18 trojdohod. Zbylá pracovní místa budou dle zákona obsazována na základě veřejných výběrových řízení. V závěru pan Šváb hovořil o problematice delimitace stávajícího hardwarového a softwarového vybavení, které dosud používá pro výkon Okresní úřad v Děčíně.

Tisk Tisk | E-mail E-mail