Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

33. zasedání zastupitelstva města

autor: rd

Dnes, 24. října 2002, se od 15.30 hodin na sále Městské knihovny v Rumburku uskuteční 33. veřejné zasedání městského zastupitelstva s následujícím programem jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od 32. zasedání ZM
 4. Kontrola usnesení předcházejících zasedání ZM
 5. Majetkové záležitosti města
 6. Ekonomické záležitosti města
  a) Informace o hospodaření města Rumburk k 30.9.2002
  b) Smlouva mezi Městem Rumburk a Severočeskou vodárenskou společností a.s., o další majetkové účasti akcionáře v akciové společnosti
 7. Návrh města Rumburk na zrušení mateřské školy a základních škol, jako zálohových organizací
 8. Návrh města Rumburk na zřízení mateřské školy a základních škol, jako příspěvkových organizací
 9. Zpráva Kontrolního výboru ZM za volební období 1998-2002
 10. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM na RM
 11. Diskuse
 12. Závěr zasedání
Tisk Tisk | E-mail E-mail