Informace pro zdravotně postižené

Tištěné noviny 18/2002 | 24. 10. 2002 | Nezařazené

Od 1. října 2002 došlo k rozšíření služby pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny. Jedná se o zřízení Centra denních služeb Okresního výboru svazu tělesně postižených v Děčíně. Zde je možno získat informace ohledně kompenzačních pomůcek, rekondičních pobytů, včetně sociálního poradenství apod. Návštěvní hodiny: pondělí 8.00 – 12.00 hod., středa 13.00 – 17.00 hod. Každé 4. úterý v měsíci v Klubu důchodců v Děčíně 4, Bezručova 21 od 15.00 do 16.00 hod. Detašované pracoviště v Rumburku – každý 2. čtvrtek v měsíci od 9.00 do 10.30 hod. v budově OkÚ, sociální odbor v přízemí. Varnsdorf – každý 3. čtvrtek v měsíci od 9.00 do 10.30 hod. v klubu POHODA pro ZP v Erbenově ulici.

Zaiptová Eva
ředitelka Centra služeb pro ZP
Lengartová Irena
Centrum denních služeb OV STP

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/10/24/informace-pro-zdravotne-postizene/