Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přes tisícovku vynesla na povodně

autor: David Král

KULTURA v LORETĚ

I když loreta už krizovým centrem pro povodňové oblasti není, pomoc potřebným i nadále poskytuje. Tentokrát se nejednalo o pomoc humanitární, nýbrž a jen finanční. Přesně polovina (1.150,- Kč) z dobrovolného vstupného návštěvníků výstavy „Kultura v loretě“ putovala na konto Farní charity zřízené před několika lety speciálně na pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (ČS, a.s. – č.ú. 000035-0922863339/0800). Druhá polovina byla předána „sršícím“ umělcům převážně z Děčína, kteří 3 zářijové týdny vystavovali od fotek přes keramiku až po železo art nebo texty indiánských mouder. Rád bych podotkl, že se akce vcelku povedla i co do návštěvnosti. I když na druhou stranu, kolik místních z celkového počtu lidí zavítalo do loretánských ambitů?

Tisk Tisk | E-mail E-mail