Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vyhlášení veřejné sbírky

na záchranu podstávkového domu v Lipové u Šluknova

Bydlíte nebo pracujete ve Šluknovském výběžku? Nebo zde snad máte chalupu? Když se rozhlédnete kolem sebe, jistě vídáte mnoho domů, dříve krásných, nyní často zanedbaných, které mají společný znak – tzv. podstávku. Domy s podstávkou (dřevěná část v přízemí, dala se v případě poškození dřeva vyměnit) představují skvosty lidové architektury. Někdy bohatě zdobené malovanými nebo krásně vyřezávanými prvky, jindy střízlivěji zdobené, se střechou z břidlice nebo tzv. „bobrovek“. V takové koncentraci jako na česko-sasko-polském pohraničí se jinde na světě nevyskytují. Dotvářejí neopakovatelný ráz zdejší krajiny a velkou měrou přispívají k atraktivitě přeshraničního regionu.

Bohužel tyto domy z našeho pohraničí nenávratně mizí. Některé jsou opuštěné, rozpadlé, některé byly přestavěny tak, že podstávka zcela zmizela. Pokud tento trend nezastavíme, přijdeme o hlavní charakteristiku našeho pohraničí, které bylo nazváno a je v cestovním ruchu prezentováno jako krajina podstávkových domů.

Některé domy byly ale ukázkově opraveny, protože jejich majitelé znají jejich hodnotu a umí je ocenit. Všem těmto lidem fandíme. Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (dále jen TUR), nestátní nezisková organizace s působností v celém Šluknovském výběžku, se společně se saskými kolegy snaží o záchranu celé krajiny podstávkových domů jako celku. Víme, že jsme si předsevzali nelehký a dlouhodobý úkol, ale někdo začít musí a pro nás jsou i malé kroky vpřed cenné. Vždyť chceme region zachovat i pro naše děti a jejich děti…

Jedním z důležitých kroků bylo zakoupení podstávkového domu č.p. 424 do vlastnictví TURu. Jedná se o státem chráněnou památku, cenný objekt, který je ve špatném stavebním stavu (především střecha). Dům chceme ukázkově opravit. Po opravě bude dům sloužit veřejnosti – TUR v něm hodlá zřídit mezinárodní setkávací centrum, sídlo společnosti a sídlo mikroregionu Sever, informační a ekologické centrum, obecní, popřípadě regionální muzeum a ukázkovou dílnu starých řemesel.

Rekonstrukce domu do původní podoby má sloužit jako příklad pro majitele dalších domů, TUR je ve spolupráci s odborníky připravena poskytovat poradenství v této oblasti. Společnost TUR je neziskovou organizací a úspěch projektu proto závisí na zapojení co nejširší veřejnosti do jeho realizace. Na zakoupení domu poskytl TURu finanční dar a půjčku obecní úřad v Lipové. Objekt je v havarijním stavu a jeho rekonstrukce do původní podoby je finančně náročná.

Proto společnost TUR vyhlásila veřejnou sbírku, jejímž účelem je získání prostředků na splacení půjčky obci Lipová, zabezpečení havarijního stavu střechy a na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci nemovitosti.

Zahájení sbírky bylo stanoveno na 5. září 2002 a ukončení k 31. srpnu 2005. Příspěvky budou shromažďovány na zvláštním bankovním účtu společnosti č. 159 814 671/0600 (VS 77, KS 0558) zřízeného u GE Capital Bank, a.s., pobočka Šluknov.

Seznam dárců bude zveřejněn (v případě jejich souhlasu) na informační tabuli v budovaném setkávacím centru společnosti TUR v Lipové a na internetových stránkách TURu, budou zde k dispozici i informace o způsobu použití finančních příspěvků.

Místním organizacím, podnikatelům i občanům, kteří se rozhodnou podpořit náš projekt a tím přispět k zachování kulturních památek a rozvoji svého regionu, děkujeme. Neméně vítaná bude i pomoc odborníků a dobrovolných pracovníků.

Více informací obdržíte na adrese:
Jan Čácha, předseda společnosti TUR
Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
tel.: 412 391 450, fax: 412 391 451
e-mail: velkysenov@interdata.cz
internet. stránky: www.sluknovsko.unas.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail