Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Aktuality z FCH Rumburk

autor: pracovnice FCH Rumburk

V měsíci říjnu se uskutečnilo prostřednictvím pracovníků FCH Rumburk několik akcí.

Hned začátkem měsíce to byl výlet rodin s dětmi z projektu „Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi“ na pozvání žen z projektu Frauen Zentrum Zittau ze SRN, se kterým má FCH Rumburk navázáno již několikaleté přátelství. Nejednalo se pouze o výlet, ale přímo o mezinárodní soutěžní sportovní odpoledne s názvem „Smích je zdraví“, ve kterém soutěžila družstva rodičů s dětmi z Polska, ČR a Německa. Za Rumburk „bojovalo“ celkem 16 účastníků. Celkem 4 rodiny od nás absolvovaly celkem 6 km trasy, na které musely zdolávat překážky a plnit úkoly, jako chůze přes pohyblivou kládu, nošení destičky na hlavě, skoky v pytlích a další. Za každou soutěž družstva obdržela drobné ceny. Celá soutěž byla připravena v kouzelném městském parku „Westpark“, kde na závěr akce a soutěží byla pro všechny účastníky připravena hostina s grilováním klobásek u jezírka. Kouzelné prostředí, hra harmoniky a pěkné prostředí podzimního parku dotvářelo příjemnou atmosféru. A s těmito pěknými pocity se všichni zúčastnění rozjeli do svých domovů.

Další akce byla pro pracovníky rumburské charity velmi příjemná. Dne 14.10.2002 se konalo na Farním úřadě v Rumburku slavnostní předávání osvědčení za dobrovolnickou práci budoucích zdravotních sestřiček ze SZŠ v Rumburku, které pomáhaly rodičům v projektu „Asistenční služba pro rodiny s postiženými dětmi“ ve školním roce 2001-2002. Toto ocenění za přítomnosti pana starosty Ing. Jaroslava Sykáčka předávala ředitelka FCH Rumburk Zdena Ondrušová již třetím rokem. Tentokrát se projektu zúčastnilo 7 děvčat. Projekt je založen na spolupráci tří subjektů, a to SZŠ Rumburk, jejíž vedení vychází tomuto projektu maximálně vstříc tím, že bez jakýchkoliv byrokratických průtahů budoucí zdravotní sestřičky, které mají zájem o tento projekt, zapojí. Díky Mgr. Věře Rusínové, která děvčata učí a zná, je jejich výběr pro tento úkol velmi kvalitní. Další z organizací, která zajišťuje rodiny, které by o tuto službu mělo zájem, je SPC Rumburk při ZvŠ Rumburk. PaedDr. Jana Veselá, Mgr. Renata Valová a Jana Vlastníková nabídnou rodinám spolupráci s „velkými sestrami“ – budoucími zdravotními sestřičkami. Ty mají po dohodě s rodiči za úkol dělat společnost handicapovaným dětem, chodí s nimi na procházky, povídají si s nimi, hrají si, kreslí, modelují apod. Tím rodičům a hlavně maminkám ulehčí a zkvalitní jejich každodenní život. FCH Rumburk tento projekt před několika lety uvedla v život, ale teď je již pouze garantem projektu, vydává „certifikáty“ těm sestřičkám, které se alespoň jeden školní rok na tomto projektu podílely, a je organizátorem slavnostních setkávání. Po slavnostním předání následovala diskuse, jak s panem starostou, tak s rodiči dětí i s žákyněmi SZŠ. Dozvěděli jsme se například, že mnohé docházely do rodin v sobotu i v neděli, ale také o prázdninách, což v nás přítomných vzbudilo k přítomným slečnám obdiv a úctu. Všem oceněným dívkám blahopřejeme, děkujeme a přejeme jim zdraví, štěstí a úspěch i ve studiu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail