Nový oddíl judo v Rumburku

Tištěné noviny 19/2002 | 7. 11. 2002 | Nezařazené

autor: Jiří Koutecký st.

Dne 10.5.2002 po registraci u Ministerstva vnitra České republiky byl v Rumburku založen nový sportovní oddíl JV JUDO Rumburk. Předsedou jeho výkonného výboru je Jiří Koutecký, který je nositelem mistrovského černého pásu a který se trenérské činnosti věnuje od roku 1970. Kromě předsedy se na vedení oddílu podílejí i další bývalí úspěšní závodníci TJ Rumburk: Václav Koutecký, Jiří Koutecký ml. a Petr Zítek.

Přestože název oddílu je nový a oddíl je registrován až nyní, fungoval již 3 roky při DDM Rumburk jako kroužek JUDO. Smyslem našeho snažení je péče o rozvoj juda a sebeobrany ve formě sportu pro volný čas, sportu výkonnostního a přípravy talentované mládeže, a to jak pro členy oddílu, tak i pro ostatní zájemce z řad obyvatelstva v různých věkových kategoriích, včetně kategorie dospělých.

V současnosti má JV JUDO Rumburk vzhledem k omezenému prostoru pro trénování 25 členů, z toho 7 dospělých a 18 žáků. Zájem o náš oddíl stoupá, proto v budoucnosti budeme konzultovat tento problém s městským úřadem, zda by nám nepomohl vyřešit tuto situaci. Zároveň touto cestou chceme poděkovat jménem oddílu JV JUDO Rumburk vedení DDM Rumburk, hlavně paní ředitelce Horčičkové, za dobrou spolupráci a podporu naší činnosti. Zastihnete nás v tělocvičně DDM v úterý: 17.00 – 18.00 hod. – malí žáci do 7 let; 18.00 – 20.00 hod. -

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/11/07/novy-oddil-judo-v-rumburku/