Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zastupitelstvo naposledy

autor: SV.

V tomto volebním období se ve čtvrtek 24. října stávající zastupitelé sešli již po třiatřicáté a naposledy. V úvodu jednání vystoupil Ing. Jiří Benedikt, přednosta Okresního úřadu v Děčíně, který se se zastupiteli rozloučil a poděkoval jim za dosavadní spolupráci. Přestože se jednalo o již poslední veřejné zasedání, rozhodně se nedá říci, že by proběhlo klidně. Již v úvodu byl program jednání doplněn o návrh revokace usnesení, ve kterém zastupitelé rozhodli o prodeji domu na tř. 9. května ve zvláštním režimu – jednalo o dům s prodejnou kuchyňských potřeb. Po již obvyklých bodech jednání, jako jsou zpráva o činnosti rady města přednesená místostarostou Englem a kontrola usnesení z předcházejících zasedání zastupitelstev, přišly na řadu majetkové záležitosti. Právě zde byl projednáván doplněný bod programu (návrh na revokaci) s tím, že zastupitelka Dana Hrábková předložila ostatním členům zastupitelstva archy s podpisy 720 občanů, kteří podporují místní podnikatele Kovářovy, kteří se neúspěšně ucházeli o koupi zmíněného domu. Po velmi dlouhé diskuzi, ve které vystoupili zástupci rodiny Kovářových, celá řada zastupitelů a rumburských občanů s tím, že byly připomenuty i některé body volebních programů politických stran, nakonec zastupitelé neschválili předložený návrh na revokaci svého usnesení z předcházejícího jednání zastupitelstva.

Jednání dále pokračovalo v projednávání informací o hospodaření města k 30.9.2002, kterou přednesl místostarosta Šváb. Tak, jak ukládá zákon č. 284/2002 Sb., zastupitelé rozhodli o zrušení MŠ a ZŠ jako zálohových organizací a poté rozhodli o zřízení MŠ a ZŠ jako příspěvkových organizací. V závěru zasedání starosta města Ing. Sykáček poděkoval členům zastupitelstva za práci v uplynulém volebním období.

Tisk Tisk | E-mail E-mail