Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak se žije na domově mládeže SOU polygrafického

autor: Bc. Lenka Obergruberová, vychovatelka

Na hlavní rumburské křižovatce (naproti spořitelně) stojí komplex SOU polygrafického, jehož součástí je nejen škola, ale i dílny, jídelna a domov mládeže, ve kterém je ubytováno přes 40 mladých lidí ve věku od 15 do 20 let.

Jak se žije studentům, pro které se stal Rumburk na několik let přechodným domovem? Tráví svůj volný čas pouze nudou a návštěvami restaurací, nebo naopak mají možnost se ve svém volnu bavit plnohodnotně? Celé školství, a tedy i naše učiliště, se už léta potýká s nedostatkem financí a domov mládeže při rozdělování, komu z toho mála dát víc a komu méně, stojí vždy na konci řady. I přes tuto tíživou situaci se snažíme nabídnout ubytovaným studentům maximum toho, co je v našich silách.

Během dvou měsíců, které uplynuly od začátku školního roku, zažili naši ubytovaní tři zábavně-vzdělávací soutěže (témata: Zdravé stravování; Sex – anatomie, fyziologie mužského a ženského těla; Společenské chování), několik krátkých besed (témata: Zásady správného studia, Kamarádství a přátelství, Důležitost hobby v životě člověka) a krásnou ukázku country tanců (DDM). Měli možnost zúčastňovat se zdravotního cvičení, kalanetiky nebo i kurzu asertivity. Pravidelně jsou pro ně připravovány hodiny relaxace, každý den mají přístup k počítači (včetně internetu). Za hezkého počasí před DM probíhal často volejbal nebo nohejbal, kluci hrají v tělocvičně fotbal a basketbal. Podařilo se nám zapojit studenty do akce „Den stromu“ (záchrana jírovců), dívky chodí pomáhat do psího útulku. V rámci města pak naši studenti navštěvují bazén, posilovnu i různé kroužky a sportovní oddíly.

Věřím, že i přes omezené možnosti, které v našem učilišti na úseku výchovy mimo vyučování máme, se nám i v budoucích měsících podaří nabídnout ubytovaným studentům dostatek volnočasových aktivit tak, aby se na domově mládeže mohli nejen připravovat na vyučování, ale i plnohodnotně rozvíjet své zájmy, svou osobnost.

Tisk Tisk | E-mail E-mail