Poděkování

Tištěné noviny 20/2002 | 21. 11. 2002 | Nezařazené

Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým za účast na pohřbu našeho syna Arnošta, za květinové dary a projevy účasti. Děkujeme i řečníkovi z pohřební služby Astra za krásná slova útěchy.

manželé Bilíkovi

Naše upřímné poděkování patří všem přátelům, známým i všem spoluobčanům, kteří nám v tak velikém počtu projevili svoji účast nad úmrtím pana Theodora Vtípila a prožívali s námi náš zármutek. Všechna krásná slova, kterými jste na něho vzpomínali, si navždy poneseme v srdcích. Obzvláště pak děkujeme těm, kteří se s tatínkem přišli 4. října rozloučit do kostela v Království. Jsme vděční za důstojný obřad, který všichni zúčastnění obětavě připravili. Přáli bychom si, abyste mu i nadále občas věnovali tichou vzpomínku.

rodina Vtípilova

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/11/21/podekovani-59/