Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pověřený úřad komplexnější a kvalitnější služby občanům

rn2006_2 Pane Šváb, jak je vidět, práce na budově budoucího pověřeného úřadu jsou v plném proudu. Na kolik tato rekonstrukce město přijde a stihne se plánovaný termín dokončení?

Na úvod bych rád řekl, že se nejedná o nový úřad v pravém slova smyslu. Je to nový objekt stávajícího městského úřadu, který je ze zákona zařazen jako pověřený úřad. Jedná se o rozšíření struktury městského úřadu, který přebírá významnou část kompetencí okresního úřadu. Teď k rekonstrukci samotného objektu. Na té se podílí 9 místních firem a její celkové náklady, tedy až po kompletním dokončení v r. 2003, dosáhnou celkové výše 19 mil. Kč. Ještě v letošním roce proběhnou rekonstrukční práce nutné pro zprovoznění budovy, jejichž cena by se měla pohybovat ve výši cca 15 mil. Kč, ovšem s tím, že část těchto nákladů bude hrazena až v roce 2003.

Pro tento rok obdrželo město na rekonstrukci objektu 7,4 mil. Kč ze státního rozpočtu a 4 mil. Kč byly vyčleněny v rozpočtu města. Pro rok následující by příspěvek ze státního rozpočtu na dokončení rekonstrukce měl činit 8,8 mil. Kč. Ještě pro letošní rok by měly být ze státního rozpočtu připraveny finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč na zakoupení výpočetní techniky a pro výkon státní správy v roce příštím bychom měli na každé delimitované místo (47 míst) obdržet cca 334 tis. Kč, to je celkem 15,7 mil. Kč. Nové kanceláře by měly být částečně vybaveny nábytkem z Okresního úřadu v Děčíně, který k 31.12.2002 končí svou činnost. Otázkou však stále zůstává, jakým způsobem bude předáváno softwarové vybavení, a to včetně datových souborů okresního úřadu. Dá se říci, že poněkud vázne součinnost ze strany okresního úřadu i Ministerstva vnitra ČR. Tím ovšem nebude ohrožen plánovaný termín dokončení rekonstrukce budovy naproti městskému úřadu, kterým je konec prosince tohoto roku.

Můžete již teď říci občanům, jaké služby jim tento úřad poskytne?

Jak jsem již řekl, přebíráme významnou část kompetencí Okresního úřadu Děčín. Bude se jednat především o největší útvar sociálních služeb, dopravní agendu (technické průkazy, řidičské průkazy, přestupková řízení), speciální silniční stavební úřad (spadat pod   něj bude 140 km silnic II. a III. třídy v severní části Šluknovského výběžku), školství zahrnující výkon státní správy pro severní část Šluknovského výběžku (tímto útvarem budou procházet veškeré finanční prostředky pro všechna školská zařízení). Dalším, pro občany zcela jistě přínosným rozšířením služeb, bude zpracování občanských průkazů a pasů, teď již v Rumburku (dosud vybíráme pouze podklady, které zpracovává OkÚ Děčín). Také odbor životního prostředí, který bude od příštího roku řešit např. problematiku odpadů, vodního a lesního hospodářství a další agendy, přiblíží státní správu občanům. V neposlední řadě dojde k rozšíření činností živnostenského úřadu a od 1.4.2004 by k nám měla přejít i státní sociální podpora. Občanům by tedy na úřadě měly být poskytovány komplexní, rychlé a kvalitnější služby.

V souvislosti s obsazováním pracovních postů na pověřeném úřadě kolují ve městě určité zvěsti o „již předem vybraných lidech“. Jak tedy budete postupovat při výběru budoucích úředníků a kolik jich vlastně bude?

To je spíše otázka pro tajemníka městského úřadu. Organizační strukturou i personálními otázkami se již rada města zabývala před komunálními volbami. Nejdůležitější místa, místa vedoucích odborů, by měla být obsazována osvědčenými odborníky ze stávajících odborů a oddělení městského úřadu. Zbývající posty budou obsazeny na základě výběrových řízení. Nesmíme přitom zapomenout na pracovníky, kteří k nám přecházejí z Okresního úřadu v Děčíně na základě trojdohod (jedná se o 18 až 20 lidí). V současné době, pokud vím, má pan tajemník k dispozici asi 120 žádostí o pracovní místo. Ovšem při výběru pracovníků je důležitá kvalifikovanost pro výkon státní správy. Na závěr bych rád řekl, že bylo sice delimitováno 47 pracovních míst, ale my počítáme s obsazením spíše menšího počtu. Chceme tedy méně, ale o to kvalitnějších a výkonnějších úředníků se zajištěným zázemím.

Se stejnou otázkou jsem se tedy obrátila na pana tajemníka Mgr. Šuka.

Žádné nové místo není předem obsazeno. Ve své evidenci mám 120 uchazečů o zaměstnání, kteří mohou být osloveni při výběrových řízeních. A o tom, jaká bude organizační struktura pověřeného úřadu, rozhodne až nově zvolená rada města.

za rozhovor děkuje SV.

Tisk Tisk | E-mail E-mail