Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Protidrogová prevence v SOU polygrafickém

autor: Bc. Lenka Obergruberová

Jako všechna školská zařízení se i SOU polygrafické snaží o prevenci drogové závislosti u svých studentů. Máme vypracovaný Minimální program prevence a jednou z jeho stěžejních částí je série přednášek pořádaných rumburským K-centrem. První část přednášek proběhla u 1. a 2. ročníku během měsíce října. Obsahem těchto přednášek jsou základní informace o KC a jeho fungování, samozřejmě informace o drogách jako takových, dále pak vysvětlení závislosti ve všech jejich aspektech a seznámení s péčí o závislé. V každé přednášce mají studenti prostor pro své dotazy, závěr tvoří zpětná vazba metodou dotazníku na téma, nakolik přednáška studenty oslovila a splnila jejich očekávání.

Tyto přednášky by v každé třídě měly mít během školního roku pokračování, kde již lektor, pracovník K-centra Marek Hošek, bude vycházet z konkrétně poznané situace v dané třídě a dle toho dále se studenty třídy pracovat. Primární prevence drogové závislosti u studentů je velmi náročná a rumburské K-centrum svým aktivním a odborným přístupem je velkou oporou při její realizaci.

Tisk Tisk | E-mail E-mail