Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

OZNÁMENÍ 2

autor: rd

Město Rumburk obsadí dále uvedená funkční zaměstnanecká místa na MěÚ Rumburk

 • 2 místa odborných referentů odboru sociálních věcí
 • 2 místa odborných referentů odboru dopravy
 • 1 místo odborného referenta odboru komunálních věcí
 • 1 místo odborného referenta odboru školství, kultury a tělovýchovy
 • 2 místa odborných referentů odboru organizačního a vnitřních věcí
 • 2 místa odborných referentů odboru živnostenský úřad
 • 1 místo odborného referenta odboru stavební úřad
 • 3 místa odborných referentů odboru životního prostředí
 • 3 místa odborných referentů odboru regionálního rozvoje a investic

Platové podmínky:
6. – 8. třída dle vl. nařízení č. 253/1992 Sb. (v platném znění)

Termín podání přihlášky:
9.12.2002

Místo a způsob podání přihlášky:
písemně na adresu: MěÚ Rumburk, k rukám tajemníka,
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk nebo elektronickou poštou
na adresu: tajemnik@rumburk.cz

Údaje v písemné přihlášce:

 1. jméno, příjmení, titul zájemce;
 2. datum a místo narození zájemce;
 3. státní příslušnost zájemce;
 4. místo trvalého pobytu zájemce, telefon;
 5. číslo občanského průkazu;
 6. životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 7. datum a podpis zájemce.
Tisk Tisk | E-mail E-mail