Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

OZNÁMENÍ 3

autor: rd

Město Rumburk obsadí

 • 1 místo vedoucího odboru dopravy
 • 1 místo vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí

Požadavky:

 1. předpoklady dle ¤ 4, odst 1 a 2, zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů;
 2. znalost práce na PC podmínkou;
 3. znalost Nj, Aj výhodou;
 4. předložení životopisu s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech;
 5. předložení ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové podmínky:
9. třída dle vl. nařízení č. 253/1992 Sb. (v platném znění)

Termín podání přihlášky:
9.12.2002

Místo a způsob podání přihlášky:
písemně na adresu: MěÚ Rumburk, k rukám tajemníka,
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk nebo elektronickou poštou
na adresu: tajemnik@rumburk.cz

Údaje v písemné přihlášce:

 1. jméno, příjmení, titul zájemce;
 2. datum a místo narození zájemce;
 3. státní příslušnost zájemce;
 4. místo trvalého pobytu zájemce, telefon;
 5. číslo občanského průkazu;
 6. výše uvedené údaje a doklady zájemce;
 7. datum a podpis zájemce.
Tisk Tisk | E-mail E-mail