Přání

Tištěné noviny 22/2002 | 19. 12. 2002 | Nezařazené

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet.

George Gordon Byron

rn2205_1 Ráda bych všem lidem dobré vůle popřála krásné,
klidem a pohodou naplněné prožití vánočních svátků
a také mnoho štěstí, lásky a osobních i pracovních
úspěchů do nového roku 2003.

Vzhledem k tomu, že toto vydání Rumburských novin
je poslední pod mým vedením, chtěla bych poděkovat
všem dopisovatelům i ostatním, kteří se na tvorbě novin
podíleli a zároveň popřát čtenářům do budoucna
ještě lepší počtení.

Milena Svobodová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/12/19/prani-4/