Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pověřený úřad

autor: gdo

v Rumburku funguje již od nového roku

Výkon státní správy po zrušeném okresním úřadu, kterou od 1. ledna zajišťuje město Rumburk, je prováděn zatím ve stísněných podmínkách stávající budovy městského úřadu.

Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit rekonstrukci nové budovy na tř. 9. května, která začne postupně fungovat již během ledna 2003. Její rekonstrukce byla provedena v rekordním čase čtyř a půl měsíce.

Na konci června minulého roku, kdy byla teprve poslanci schválena konečná verze koncepce reformy veřejné správy, bylo jasné, jaké činnosti na Rumburk přecházejí, ale kolik úředníků bude na který nový pověřený úřad zapotřebí a co pověřená města budou mít na starosti bylo jasné až mnohem později. Na základě těchto poznatků začali Rumburští v průběhu července s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci zchátralé budovy na tř. 9. května. Se samotnou rekonstrukcí se začalo 23. srpna, přesněji řečeno, s demoličními pracemi. V budově v předešlých letech došlo ke zřícení stropů ve čtvrtém podlaží a i třetí podlaží bylo značně poškozeno. Všudypřítomné dřevokazné houby si daly na devastaci budovy značně záležet.

Na samotné rekonstrukci budovy se podílely téměř dvě desítky firem, z toho většina byla místních. Bylo zapotřebí vybudovat vše nové – podlahy, stropy, instalace vody, odpadů, plynu i elektřiny. Nová okna, dveře, osvětlení i střechu. Zvláštní důraz byl kladen na rozvod datové a telefonní sítě nutné pro plynulý chod budoucího úřadu. Obě dvě budovy (stará i nová) jsou komplexně navzájem propojeny těmito sítěmi.

Stavebníci pracovali bez ohledu na čas. Kromě 24. a 25. prosince bylo možné v budově denně vidět (včetně Silvestra) okolo 40 pracujících lidí.

Mírnou komplikací bylo i to, že přízemní část budovy, která sloužila jako obchod s koženým zbožím, byla pro rekonstrukci uvolněna teprve 31. října 2002.

7. ledna 2003 byla provedena kolaudace a do budovy bylo možné začít stěhovat okolo 35 úředníků. Takže první možný termín k zahájení činnosti v nové budově byl 13. ledna a ten se skutečně dodržel. Rekonstrukce budovy stála zatím 17 milionů korun, z čehož značnou část hradil stát. V letošním roce se ještě provede rekonstrukce sklepních prostor, kde by měly být zřízeny archivy. Až bude známo rozhodnutí parlamentu o osudu Státní sociální podpory, bude rozhodnuto o využití a dostavbě podkrovních prostor. Buď tam bude mít SSP své kanceláře, nebo zde budou zasedací místnosti a zázemí úřadu. V každém případě bude v průběhu roku zrekonstruována fasáda budovy. Ruku v ruce s tím jde i úprava parkovacích ploch v okolí úřadu. Jinak se bude parkovat v ulici 2. polské armády, v ulici Jiráskova a tř. 9. května.

S těmito úpravami, nákupem nábytku a výpočetní techniky se konečná cena vyšplhá až na 25 milionů, z toho podíl státu činí 18 milionů.

Jisté je, že v Rumburku vznikla za pouhé čtyři a půl měsíce jedna z nejmodernějších administrativních budov v okrese Děčín.

Díky vzájemné blízkosti budov a jejich propojení může Rumburk zajistit občanům velké části Šluknovského výběžku kvalitní a kompletní servis. Zásluhou promyšleného koncepčního řešení bude provoz tohoto úřadu v porovnání s jinými stát občany výrazně méně.

rn0106_1
Ještě minulý rok patřila tato budova k ostudám města – letos, s novou fasádou, bude patřit k nejkrásnějším a nejmodernějším na Děčínsku. foto: MD

Tisk Tisk | E-mail E-mail