UPOZORNĚNÍ

Tištěné noviny 01/2003 | 16. 1. 2003 | Nezařazené

autor: Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města Rumburk

Podle dohody s Městským úřadem Děčín bude v souladu s Veřejnoprávní smlouvou, uzavřenou obcemi s rozšířenou působností mezi městem Děčín a městem Rumburk výkon na úseku dopravně správní agendy – včetně evidence řidičů a vozidel – zajišťován pracovníky MěÚ Děčín na pracovišti MěÚ Rumburk, odbor dopravy, Tř. 9. května (nová budova) z technických důvodů počínaje dnem 4. 2. 2003 od 8.00 do 15.00 hodin a dále pravidelně každé úterý.

Hromadná podání budou vyřizována pouze na pracovišti MěÚ Děčín.

Městský úřad Děčín bude vykonávat službu na tomto úseku bez omezení pro správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk současně na pracovišti Městského úřadu Děčín, odbor dopravy, ul. 28. října1155/2, vždy v pondělí od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý od 8.00 do 15.00 hodin a středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/01/16/upozorneni-9/