Co s ní uděláme?

Tištěné noviny 02/2003 | 30. 1. 2003 | Nezařazené

autor: -gdo-

Poraďte nám!

Od roku 1996 byla rumburská tržnice neodmyslitelnou součástí města. Pokaždé byla plná trhovců, zboží a především kupujících. Nyní je však dlouhodobě nevyužívána – všechen život se z ní vytratil. Trhovci se přestěhovali do kamenných domů a s nimi odešli i zákazníci. A před pracovníky městského úřadu vyvstal problém – „Co s ní?“

Pracovníci odborů investičního, majetkového a komunálního dostali za úkol předložit radě města návrhy na další využití tohoto objektu. Zatím není jasné, zda se vyplatí tento objekt dál udržovat, nebo ho zbořit a postavit zde něco smysluplného nebo pro něj najít nějaké jiné využití.

Proto se obracíme na čtenáře Rumburských novin a všechny obyvatele města se žádostí o pomoc. Pomozte vymyslet, co s tržnicí dělat dál. Zbořit? Nezbořit? Přestavět nebo dostavět? Vítáme každý nápad, každý návrh. Co by se vám líbilo, co vám ve městě chybí.

Vaše návrhy a nápady napište a posílejte, prosím, do konce února do redakce Rumburských novin na Městský úřad v Rumburku.

rn0205_1

Trhovci i zákazníky opuštěná městská tržnice v centru města nemá nyní využití. Možná místo ní bude stát v budoucnu nový dům, dětské hřiště nebo parkoviště. Foto -gdo-

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/01/30/co-s-ni-udelame/