Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Chcete rekonstruovat nebo stavět byt? Pomůžeme vám!

autor: Marie Chramostová

V lednu letošního roku vzniklo na základě písemné smlouvy o spolu-práci Regionální poradenské středisko pro Liberecký kraj spolupracující se Sdružením bytových družstev a společenstvím vlastníků. O zřízení RPS rozhodlo představenstvo SMBD svým usnesením ze dne 18.12.2002 v Praze. V zájmu rozšíření poradenské sítě mimo území hl. m. Prahy začaly být poskytovány poradenské služby v oblasti bydlení především malým bytovým družstvům a společenství vlastníků.

RPS bude zabezpečovat účinnou pomoc při zakládání nových právnických osob v regionu, které vznikají za účelem vlastnictví bytových domů a bytů zejména při privatizaci bytového fondu měst a obcí, také poradenství a pomoc při výstavbě nových bytových domů s využitím státních dotací. Z kontaktů s prvními zájemci vyplynulo, že mají zájem nejen o právní, technické a ekonomické poradenství, ale o celé spektrum otázek, týkajících se problematiky oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových domů a jejich financování.

Proto v současné době připravujeme odborné semináře na téma: aspekty družstevního a vlastnického bydlení, daňové a účetní nástrahy, způsoby a možnosti tvorby fondů oprav a regenerace bytového fondu s možností využití státních podpor. Semináře jsou určeny především zástupcům jednotlivých samospráv. Chtěli bychom tak podpořit program regenerace sídlišť a přispět ke komplexnosti navrhovaných projektů.

RPS dále zajišťuje pravidelnou informovanost o nových předpisech a znění zákonů, je nápomocno při ochraně a správě majetku, prodává odborné publikace, včetně vzorů tiskopisů a dokumentů.

Úzká spolupráce s odborníky v oblasti bydlení v regionu je vítána. Získat veřejnost k aktivnímu se podílení na zlepšení bydlení je rozhodujícím faktorem pro úspěšnou spolupráci.

Vzhledem k velkému zájmu o danou problematiku a rozšíření služeb v současné době prochází kancelář RPS celkovou rekonstrukcí, přesto naše činnost není omezena. Informace o poskytovaných službách a pořádaných akcích získáte v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hod., tel.: 485 161 697, e-mail: rps.smbd@volny.cz. Schůzky je možno sjednávat i na tel. 737 777 159 (po – pá 9.00 – 17.00 hod.).

Tisk Tisk | E-mail E-mail