Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Darek Šváb jednal se starostou Krásné Lípy

autor: gdo

Středeční návštěva (5.2.) místostarosty Rumburka Darka Švába v Krásné Lípě měla ryze pracovní charakter. Debata se starostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem se nejdříve týkala výměny informací, a to zejména v oblasti fungování školství a transferu peněz v návaznosti na Ústecký kraj a Městský úřad v Rumburku pověřený výkonem státní správy. Dále jednali o systému řízení města, zejména jeho příspěvkových organizací. Jelikož Rumburk má v této oblasti značné zkušenosti a informace, vznikla mezi Rumburkem a Krásnou Lípou neformální dohoda o jejich výměně i do příštího období. Velkou pozornost věnovali oba pánové systému kontroly, a to především komerčním auditem veškerého hospodaření města a jeho procesů a výstupů.

Součástí návštěvy rumburského místostarosty byla i prohlídka nově rekonstruované budovy místního kina. „Velmi mě zajímalo, jakým způsobem krásnolipští celou rekonstrukci realizovali, a doufal jsem, že zde najdu další inspiraci pro připravovanou rekonstrukci našeho domu kultury. Musím přiznat, že jsem byl příjemně překvapen tím, jak pěkně je krásnolipské kino rekonstruováno, vybaveno a zařízeno,“ říká Darek Šváb.

V závěru jednání se oba jeho účastníci dohodli na spolupráci při realizaci některých investičních akcích, zvláště pak při opravách silnic II. a III. třídy, kde oba cítí potřebu vzájemně konzultovat připravované kroky a společně postupovat při spolupráci s Ústeckým krajem. Spolupráce obou měst bude probíhat i při získávání dotací na projekty, a to z různých zdrojů – státní dotace, mimorozpočtové zdroje, zdroje EU – zejména Phare a spolufinancování akcí společně s jednotlivými investory.

„Před čtyřmi roky jsme si pro rady jezdili do Krásné Lípy ke Zbyňkovi Linhartovi. Dnes jsem rád, že mu tento ‘dluh’ mohu částečně splatit. Ale ze všeho nejvíc mě těší opravdu kvalitní spolupráce mezi městy i mezi námi osobně,“ zhodnotil na závěr návštěvu Darek Šváb.

Tisk Tisk | E-mail E-mail