Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Názory pana Švába mě uráží!

Nejsem příznivcem různých neplodných polemik a diskusí nad novinovými články. Ale reakce vás, radnice, na článek pana Kulhánka, zveřejněná v RN dne 30.1.2003, mě vyburcovala k následujícímu vyjádření.

Je minimálně k zamyšlení, že asi není vhodné polemizovat a glosovat něco, co jsem v RN neuveřejnil. Tím chci zdůraznit, že mnohý čtenář uvedený kritizovaný článek nečetl, a tudíž nevěděl, co je vámi napadáno a co vás tak pobouřilo.

Já ale patřím mezi ty, kteří obsah článku znají a plně s ním souhlasím, i když nepatřím mezi politické či jiné rasisty, a možná mu rozumím právě proto, že jsem patřila k nezávislým kandidátům! A zde se musím rázně ohradit. Názor Vás, pane Švábe, o zneuznaných, nic pro město nevykonavších, ambiciózních a neschopných kandidátech SNK mě osobně velmi uráží! Jsem místopředsedkyní SBDO Průkopník Varnsdorf a domnívám se, že jsem pro družstevníky – občany města Rumburku již nějakou práci vykonala! Ve volbách jsem kandidovala poprvé v životě, tudíž se necítím a nepovažuji za neschopnou, nedemokratickou a ambiciózní osobu, která neuspěla. Naopak!

Ohrazujete-li se, páni radní Sykáčku, Engle (který jste článek ani nečetl, ale přesto znáte a odsuzujete jeho obsah) a Švábe, demokracií a pluralismem, nespojujte, prosím, dvě naprosto odlišné věci. Já jsem byla volebním kandidátem, nikoliv uchazečem o místo na MěÚ, a proto mi vaše reakce připadá jako nelogická a „nefér“. Navíc zavádí čtenáře úplně jinam, než kam směřoval článek pana Kulhánka.

Je potěšující číst, jak jste spokojeni s různorodým zastoupením politických stran na MěÚ. Domnívám se ale, že stále mluvíme o zaměstnancích úřadu a nikoli o radních či zastupitelích, kde je politické spektrum namístě. Copak u zaměstnanců je i dnes nutná politická příslušnost? Myslím, že právě naopak.

A poslední otázka, kterou si, jak vím, klade mnoho rumburských občanů. Copak z téměř tří set uchazečů na volná místa na úřadě se nenašla žádná jiná schopnější, minulostí nejen bývalého nomenklaturního místopředsedy ONV nezatížená osobnost? Jestli ne, pak je mi nás, co žijeme v Rumburku, upřímně líto!

Mgr. Ivana Dudková,
předsedkyně SOS Rumburk,
místopředsedkyně SBDO Průkopník

Tisk Tisk | E-mail E-mail