Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Propagujte své akce!

autor: M. Svobodová, cestovní ruch a propagace

Pro všechny kulturní, sportovní, společenské a církevní organizace nabízí Město Rumburk možnost zvýšení propagace akcí, které tyto organizace v průběhu roku pořádají. Vámi poskytnuté informace o jednotlivých akcích budou jednak začleněny do připravovaného celoročního kalendáře akcí ve městě Rumburk, který bude pro větší okruh zájemců zveřejněn na vebových stránkách města, a dále budou některé akce vytypovány a zařazeny do již tradičního programu Jarních slavností, který je spojen např. s rekonstrukcí Rumburské vzpoury, atd.

Informace je možné předat: písemně – Městský úřad, odbor školství, pí Svobodová, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk; osobně pí Svobodové (v nově rekonstruované budově (3. patro); e-mailem: svobodova.skol@rumburk.cz, či telefonicky na č. 412 356 304. Posledním termínem k předání informací je pátek 28. února 2003.

Tisk Tisk | E-mail E-mail