Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Srpnové povodně ovlivní i financování oprav rumburských památek

autor: gdo

řekl při své návštěvě Rumburka (4.2.) ředitel Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem PhDr. Zdeněk Henig.

Jeho cesta do Rumburka vedla rovnou ze spáleného zámku v Zahrádkách u České Lípy. „To, co se tam stalo, je tragédie a všichni z toho jsme strašně smutní. Ale naštěstí opravit se to dá,“ neskrýval optimismus.

Ředitel NPÚ přijel na pozvání místostarosty Darka Švába, aby jednali o dalším financování a možnostech dotací na opravy rumburských památek. V této souvislosti se nejvíce mluvilo o Loretě, kterou si dr. Henig prohlédl za doprovodu Darka Švába a Mgr. Pavla Tichého. Ocenil kvalitu restaurátorských prací, které na Loretě probíhají již několik měsíců, a informoval zástupce města o připravovaném zasedání Komise pro záchranu architektonického dědictví 24. února tohoto roku. Na tomto zasedání budou zhodnoceny přihlášené projekty již z minulého roku, včetně rumburské Lorety. „Zatím není jasné, jak velký obnos bude na který projekt určen, ale dá se předpokládat, že na Loretu nějaké peníze mít budeme. Problémem jsou srpnové povodně, jejichž škody bychom chtěli co nejdříve odstranit, a proto financování dalších projektů nebude takové, jak bychom si přáli,“ řekl dr. Henig.

Během jednání upozornil Darek Šváb na nutnost proškolení pracovníků vydávajících správní rozhodnutí v oblasti státní památkové péče, která bývají i součástí stavebního povolení. „Nechci, aby díky neznalosti pravidel docházelo mezi těmito lidmi a památkáři ke kolizím,“ řekl doslova Šváb.

Dr. Henig přislíbil, že zorganizuje v Rumburku odborné školení těchto pracovníků, a to v co nejbližší době, možná již koncem února nebo začátkem března.

V závěru návštěvy se rozhodl, že jeden den své dovolené věnuje jen Rumburku. „Chci poznat Rumburk co nejvíce, a tak se těším, až si vezmu dovolenou, sundám oblek, obléknu se do pohodlného oblečení, projdu si Rumburk zprava zleva a poznám ho ze všech stran. Chci vidět všechno, kostely, památky i náměstí, zvláště pak domy s podstávkou, protože lidová architektura je mým miláčkem. A zakončím to dobrým obědem v některé místní restauraci,“ těšil se dr. Henig.

rn0306_0

Ředitel NPÚ dr. Henig navštívil loretu v doprovodu Mgr. Pavla Tichého a Darka Švába.  Foto -gdo-

Tisk Tisk | E-mail E-mail