Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na opravu silnic na Ústecku

autor: -gdo-

bude letos zapotřebí 90 milionů korun

Na základě odborného posouzení stavu silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji v roce 2002 a pravidelných prohlídek stavebně technického stavu jednotlivých silnic zpracovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje plán oprav silnic II. a III. třídy na rok 2003 v objemu 90,37 mil. Kč. Předpokládá se, že přímo Ústeckým krajem bude financováno provedení oprav ve výši 30 mil. Kč. Zbylých 60,37 mil. Kč bude hrazeno v rámci poskytnutých finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel koncem roku 2002 a na počátku roku 2003 několik žádostí od obcí na opravy úseků silnic II. a III. třídy, které se nacházejí v katastrech těchto obcí. Jelikož nebylo možno zařadit všechny tyto žádosti do plánu oprav silnic II. a III. třídy na rok 2003, budou některé požadavky zajišťovány v rámci běžné údržby nebo budou řešeny v dalších letech. Rada Ústeckého kraje schválila plán oprav silnic II. a III. třídy, včetně mostů na území Ústeckého kraje pro rok 2003. Na Šluknovsko bude uvolněno celkem 17.300 tisíc korun na opravy silnic č. II/263 Krásná Lípa – přejezd Zátiší za 4.800 tisíc korun, č. III/26 325 Horní Chřibská – Sklárna za 6.500 tisíc korun a silnice č. III/26513 Salmov za 6 milionů korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail