Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Normální je odpady třídit“

Přidejte se také

Mnozí z vás si jistě povšimli, že každých 14 dnů (konkrétně každý lichý týden v pondělí) se objeví ve městě zelené polyetylenové pytle naplněné čímsi – na první pohled nedefinovatelným. Jedná se o pytle, jejichž obsahem je tříděný odpad. Ano, město Rumburk se před časem zapojilo do systému sběru tříděných odpadů, systému, který každému občanovi umožňuje třídit odpady. Jedná se o velmi jednoduchý způsob, kdy zdarma obdržený pytel naplněný tím kterým druhem odpadu se v určený den odloží na svozovou trasu a odtud je ještě týž den odvezen ke zpracování. Jednoduchost spočívá mimo jiné v tom, že svozová (chcete-li objízdná trasa Rumburku) byla navržena tak, aby donášková vzdálenost nebyla příliš veliká a nemuselo se tedy s odpadem putovat na velké vzdálenosti. Totiž dostupnost, a není zde třeba hovořit pouze o dostupnosti vzdálenostní, ale například i ekonomické, je pro ono třídění odpadů určující.

Který odpad lze třídit a následně recyklovat se dozvíte v několika pokračováních následujících vydání RN. Zkráceně se jedná o 7 konkrétních komodit – sběrový papír, nápojový karton, textil, plasty, lahvové sklo, drobné kovy a polystyren.

Dnes se tedy v prvním článku zastavíme u prvně jmenovaného druhu, kterým je SBĚROVÝ PAPÍR. Obsah odpadových pytlů s papírem se dále ve firmě Pro EKO VARNSDORF třídí dle druhů a kvality papíru, následně se lisuje do balíků a připravuje k expedici ke konečným zpracovatelům papíru – papírnám. Zmíněná kvalita vytřídění papíru přímo určuje jeho následné využití a tedy způsob recyklace.

Z novinového papíru, kam patří časopisy, noviny, knihy zbavené vazeb, sešity, tiskové a psací papíry, vzniká po recyklaci papír určený k tiskárenským výrobám – nové tiskoviny. Takový papír se vyznačuje svou délkou vlákna. Zároveň může být aplikován jako nejkvalitnější příměs sběrového papíru pro výrobu hygienických papírů, tj. ubrousků, toaletního papíru apod. Tímto sortimentem se taktéž zabývala donedávna provozovaná a nedaleká Papírna v České Kamenici. Z lepenky a kartonu se opět vyrábí formáty pro lepenkové krabice. Ze směsného papíru, kam patří drobné netříditelné papíry, letáky, katalogy a ostatní čistý obalový materiál, vzniká papír na výrobu nelepenkových krabic, různých proložek a jim podobných výrobků. V menším množství se směsný papír spolu se sběrovým textilem používá na výrobu střešních lepenek.

Papír, který nepatří do sběrového papíru, což jsou papíry znečištěné potravinami, různé mastné a voskované papíry, kopíráky a dehtované papíry a k naší nelibosti se objeví ve tříděném odpadu, končí ve spalovně komunálních odpadů, kde z něj vzniká tepelná energie.

Tak tedy Vy, kdo jste ještě nezačali – přidejte se! Stačí se jen rozhodnout pro nepochybně potřebnou věc a pak si vyzvednout na jednom z distribučních míst odpadové pytle.

  • MěÚ, odbor komunální
  • TS Rumburk, Královská ul.
  • Nemocnice, ul. V Podhájí
  • Rybena, a.s., Horní Jindřichov
  • Smíšené zboží Privara, D. Křečany

Vaším přičiněním snížíte objem svých popelnic a tím i množství ukládaného odpadu na skládce v nedalekých Rožanech. V neposlední řadě pomůžete společnému životnímu prostředí!

Držíme Vám palce
Pro EKO VDF

Tisk Tisk | E-mail E-mail