Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Spolek občanské solidarity Rumburk zahájil činnost

autor: gdo

Na tiskové konferenci, která se uskutečnila 17. února 2003 v restauraci Hvězda v Rumburku byl přítomným představen Spolek občanské solidarity Rumburk (SOS Rumburk). Podle jeho čelních představitelů je to spolek apolitický, nevýdělečný a nevládní, jehož cílem je hájit zájmy a práva prostých občanů v komunikaci se státními orgány a městskými samosprávami, a to nejen v Rumburku, ale i v jiných městech, obcích a regionech České republiky. Předmětem činnosti spolku, dle jeho stanov, je popularizace a prosazování myšlenky sounáležitosti a solidarity občanů, ochrana veřejných zájmů při tvorbě a ochraně životní- ho prostředí, prevence šíření biologických škůdců a civilizačních chorob, eliminace zdrojů znečištění životního prostředí, uplatňování práva občanů na svobodný přístup k informacím a další.

K naplňování svých cílů hodlá spolek spolupracovat s odborníky z řad sociologů, historiků, etnografů, filozofů, geografů, demografů, právníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků potřebných k práci spolku.

Na 1. valné hromadě SOS Rumburk, která se uskutečnila 27. ledna 2003, byla předsedou spolku zvolena Mgr. Ivana Dudková, jejím místopředsedou Ing. Jaroslav Široký. Tajemníkem SOS Rumburk se stal Ing. Josef Dvorský, členy pak paní Dana Koubková a Bronislava Nedvědová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail