Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Aktuality z farní charity

autor: Bc. Lenka Baráková, pracovnice farní charity

V únoru letošního roku proběhl již šestý ročník celorepublikové kampaně „30 dní pro neziskový sektor“. Kampaň si klade za cíl přiblížit veřejnosti činnost organizací angažujících se v neziskovém sektoru. Letos poprvé se do této akce zapojila i Farní charita Rumburk, a to hned několika aktivitami.

Ve čtvrtek 6.2. byla pro děti a mládež, která navštěvuje klubovnu ve farní charitě, připravena beseda na téma Prevence kriminality, kterou vedla ředitelka charity paní Zdeňka Ondrušová a slečna Lucie Krulišová, koordinátor prevence kriminality města Rumburk. Účastníci besedy získali formou her nové informace, využili také možnosti položit slečně Krulišové otázky týkající se její práce u městské policie.

17. února proběhl Den otevřených dveří. Návštěvníci se seznámili s činností farní charity, prohlédli si kroniky, ale i prostory, které charita využívá (klubovna, charitní šatník, občanská poradna, kancelář …). Mezi návštěvníky byli také pan starosta Ing. Jaroslav Sykáček a pan místostarosta Radek Engl. Během Dne otevřených dveří byl zahájen provoz truhlářsko-zámečnické dílny, kterou o dva dny později začali pod vedením dobrovolného pracovníka p. Martínka využívat starší klienti klubovny.

Kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ ve Farní charitě Rumburk zakončila 21. února Postní masopustní oslava, které se zúčastnilo na padesát dětí v maskách, podívat se přišel pan starosta Rumburka i rodiče. Po představení se masek porotě bylo pro příznivce masopustního veselí připraveno několik soutěží, při kterých děti získávaly sladké odměny a „Kluboruny“. Nejúspěšnější soutěžící a nejkrásnější masky vybrané porotou byly oceněny věcnými cenami. Celým odpolednem provázela přítomné hudební skupina Terne čhave, nechyběla ani možnost si zatancovat. Velký dík patří rumburským podnikatelům (hračky-sport-spotřební zboží, Roman Rýznar; Music centrum, Karel Vychytil; Sportcentrum restaurace koupaliště, s.r.o.; SKZ Nord, s.r.o.; VSS KB, Dana Koubková), kteří svými sponzorskými dary přispěli k úspěchu této akce.

Klubovnu farní charity najdete v Rumburku, Sukova 1055 (naproti gymnáziu). V otevírací době (úterý – čtvrtek 13.00 – 18.00 hod.) mohou přijít děti a mládež bez rozdílu a využívat možností, které klubovna nabízí. Klubovnu finančně podporuje nadace NROS z projektu Gabriel.

Aktivity farní charity v roce 2003:

4.1.
18.1.
6.2.
17.2.
18.2.
21.2.
Tříkrálová sbírka
Romské soutěžní odpoledne v Domě dětí Rumburk
Beseda, Prevence kriminality
Den otevřených dveří
Výlet do Budyšína
Postní masopustní oslava
Tisk Tisk | E-mail E-mail