Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Normální je odpady třídit“

autor: Pro EKO VDF

TAKTÉŽ V RUMBURKU JIŽ PŘINÁŠÍ
AKTIVITA OBČANŮ SVÉ OVOCE

V minulém vydání RN jste měli možnost setkat se se shodným tématem, v němž jsme mimo jiné apelovali na občany města Rumburku nezapojené do procesu třídění odpadů. Z pohledu množství vytříděného odpadu v loňském roce lze sice s určitostí konstatovat, že proces třídění využitelných složek komunálních odpadů se podařilo nastartovat, nicméně zásluhou pouze některých domácností. Za to jim patří poděkování a nechť jsou tato čísla pro ony z minulého čísla oslovené, inspirací.

Sběrový papír
Nápojový karton
Textil
Sklo
Plasty
Drobné kovy
Polystyren
Komunální odpad
48931 kg
162 kg
1394 kg
429 kg
19473 kg
17 kg
11,1 m3
3654 kg

Uvědomíme-li si, že největší výskyt a objem odpadů v domácnostech tvoří lehké duté materiály (obaly), podařilo se vytřídit slušnou hromadu odpadů. Při pohledu na narůstající počty naplněných zelených pytlů nás provází příjemný pocit smysluplné práce. Dlužno připomenout, že sběr do pytlů není jediným způsobem, jak se v Rumburku třídí odpady. Součástí systému jsou sběry PET lahví na základních školách a není nevýznamný taktéž sběr skla do kontejnerových nádob. Z našeho pohledu, tedy firmy, která dále odpady dotřiďuje a předává k dalšímu zpracování, je tzv. adresný způsob třídění (třídění do polyetylénových pytlů v domácnostech) jednoznačně nejkvalitnější! Jediné, co bychom snad chtěli zdůraznit, je, aby občané naplněné odpadové pytle (každý se plní jedním druhem odpadu) odkládali pouze na svozovou trasu a pouze v určený den, kterým je pondělí každý lichý týden. Současně připomínáme efektivní plnění pytlů. Je dobré např. duté plastové obaly (lahve od nápojů) sešlápnout a zmenšit tak jejich objem. Na druhou stranu následné manipulaci s pytlem nesvědčí jeho přeplňování, resp. přetěžování.

Dnes o sběrovém textilu

Obsah odpadových pytlů s textilem se dále ve firmě Pro EKO třídí, následně se lisuje do balíků a připravuje k expedici ke konečným zpracovatelům textilních hadrů. Kvalita vytřídění textilu určuje jeho následné využití a tedy způsob recyklace.

Pletené oděvy z přírodních a směsných materiálů jsou snadno rozvláknitelné, proto se využívají k opětovnému získání základních vláken. Tato vlákna se používají pro výrobu jednoduchých tkaných látek pro nejrůznější uplatnění v textilním průmyslu, dále pro netkané tepelně i zvukově izolační aplikace v automobilovém, ale i stavebním průmyslu.

Ostatní textil spolu se směsným papírem se používá na výrobu střešních lepenek.

Textil, který nepatří do sběrového pytle, tedy není recyklovatelný, je následující:

  • impregnované, popř. gumou potažené textilie, textilie s příměsí chemikálií, textilie hygienicky závadné a souč. zašpiněné, resp. vlhké textilie,
  • umělá vlákna, tzn. syntetické špagáty, pásy z umělých hmot a fólií,
  • technické výrobky, např. pásy, popruhy, hadice, smotky nití, tvrdé plstě, syntetické záclony a další,
  • netextilní výrobky, tzn. boty, pláštěnky, kabelky, kůže.

Držíme palce Vaší snaze třídit odpady a pomáhat tak ochraně životního prostředí. Příště o plastech.

Tisk Tisk | E-mail E-mail