OPRAVA

Tištěné noviny 05/2003 | 13. 3. 2003 | Nezařazené

autor: -red-

V Rumburských novinách č. 4 se do článku „Co najdete na Městském úřadu v Rumburku“ vloudilo několik nepřesností.

  1. Pan Marek Hejna není vedoucím odboru dopravy, ale je jen pověřený vedením odboru dopravy.
  2. Odbor dopravy se nečlení na oddělení dopravně správních agend a oddělení dopravy a pozemních komunikací, ale na úseky dopravně správních agend a úsek dopravy a pozemních komunikací.
  3. Pan Dvořáček zajišťuje na úseku pozemních komunikací samostatný výkon státní správy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě (taxislužba). (V min. čísle bylo uvedeno číslo zákona 11/1997).

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/03/13/oprava-2/