Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Posláním Nadace Euronisa je pomáhat potřebným lidem

autor: -g-

Pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na svém věku, sociálním postavení a zdravotním stavu je hlavním posláním Nadace Euronisa. Nadace podporou projektů a činností jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti mj. zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postižené mládeže, pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě a podporuje programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů.

Za dobu své existence Nadace Euronisa přispěla především na činnost Farní charity v Rumburku, která díky nadaci získala na projekt „Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi“ v roce 1999 – 2002 částku 68.000,- Kč.

Finanční i hmotné prostředky získává nadace od domácích a zahraničních sponzorů, z darů a odkazů, z grantů, od zahraničních humanitárních organizací, z výnosů vlastního jmění a výtěžků benefičních akcí. V souladu s posláním nadace jsou získané finanční i hmotné prostředky využívány, poskytovány, darovány nebo zapůjčeny k realizaci konkrétních projektů ze sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní oblasti. Nadace působí zejména na území Euroregionu Nisa. Při naplňování výše uvedeného poslání nadace spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi v české, německé i polské části Euroregionu Nisa.

Benefiční aukce uměleckých předmětů pořádá nadace již od roku 1997. V průběhu let se tyto dražby staly známými nejen v regionu, ale i po celé republice, výjimkou nejsou ani kupci ze zahraničí. Výnosy z aukcí také významnou měrou přispěly na podporu sociálních a charitativních aktivit. V Krajské vědecké knihovně v Liberci proběhla 30.11.2002 již 6. benefiční aukce uměleckých předmětů. Aukci zahájil PhDr. Petr Mareš CSc., místopředseda vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje, který spolu s Doc. JUDr. Petrem Pithartem, předsedou Senátu Parlamentu ČR převzal záštitu nad touto akcí. Aukce se zúčastnili i další významní hosté, např. primátor Města Liberce ing. Jiří Kittner nebo místopředseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka.

V aukci bylo draženo celkem 169 děl od 90 umělců a 4 firem. K mání byla taková díla, jako například skleněné plastiky s názvem „Skrz naskrz“ od umělecké dvojice Libenský-Brychtová, obraz od Kristiana Kodeta s názvem „Zamilovaní“, plastika „Libuše“ od Olbrama Zoubka, apod. Vydraženo bylo více jak 70 procent všech děl v celkové částce 889250 korun. Díla, která nebyla na aukci vydražena, jsou uveřejněna na webových stránkách www.euronisa.cz a je možné je zakoupit mimo dražbu na telefonním čísle 485 251 953.

V současné době Nadace Euronisa vyhlašuje veřejné kolo pro rozdělování nadačních příspěvků z výnosů finančních prostředků rozdělených z Nadačního investičního fondu, z výnosů benefičních akcí a z darů sponzorů. Podrobné podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, formulář žádosti a případné další informace obdrží zájemci na adrese nadace nebo internetových stránkách: www.euronisa.cz.

Uzávěrka přijímání žádostí je 28.4.2003. Žádat mohou organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu NISA.

Tisk Tisk | E-mail E-mail