Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Práce na průmyslové zóně jsou v plném proudu

autor: -g-

Již od loňského roku se nad Rumburkem, v prostoru od parkoviště TIR po obchvat a most na ul. V. Kováře, buduje infrastruktura plánované průmyslové zóny. I když tuhá zima a mrazy hluboko pod bodem mrazu ztěžovaly stavbařům život, práce na stavbě pokračovaly a nejsou v časovém skluzu oproti zpracovanému harmonogramu.

Ve čtvrtek 6. března se konal další kontrolní den, kterého se pravidelně zúčastňují jak zástupci dodavatelů, tak i budoucí uživatelé sítí. K dnešnímu dni je položeno více jak pět set metrů splaškové kanalizační stoky, která se u mostu v ul. V. Kováře napojuje na stávající kmenovou stoku ústící do Centrální čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu. Práce probíhají souběžně na několika úsecích, provádí se protlak pod obchvatem pro odvedení dešťových vod z plochy zóny, byly zahájeny práce na pokládce splaškové a dešťové kanalizace, která prochází po okrajích průmyslové zóny v zelených pásech a z části podél účelových komunikací rozjezdu z plánovaného kruhového objektu.

V roce 2002 byly provedeny v trasách sítí a komunikací hrubé terénní úpravy a přeloženo stávající vedení telekomunikací a zahájeny práce na výstavbě přípojky elektro, včetně vnitřních rozvodů v zóně a osazena nová trafostanice.

V současné době jsou největší problémy ve vedení trasy sítí skalním masivem kolem čerpací stanice Aralu.

Jakmile dojde ke zlepšení povětrnostních podmínek, budou zahájeny práce na přeložce vodovodního řadu a pokládce středotlakého plynovodu podél ul. Pražská s propojením se stávajícím plynovodem pod areálem Penny Marketu a postupným napojením stávajících rodinných domků na tento plynovod.

Do konce června tohoto roku, kdy má být dle uzavřených smluv výstavba infrastruktury průmyslové zóny hotova, bude ještě vybudován kruhový objezd včetně obslužných komunikací, veřejné osvětlení a cyklostezka, která po pravé straně ul. Pražské spojí střed města se zónou.

Úkol Města Rumburk tak bude splněn, další stavební práce již budou pokračovat pod taktovkou jednotlivých investorů, kteří si zde vybudují vlastní průmyslové objekty. Ale to je již další kapitola rozvoje našeho města.

Tisk Tisk | E-mail E-mail