Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk objevuje své podzemí

autor: -g-

V návaznosti na rekonstrukci rumburské Lorety připravuje Město Rumburk ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Rumburku velmi zajímavý projekt, především z hlediska cestovního ruchu. Ještě v tomto roce by se mělo začít se zahájením průzkumu rumburských podzemních chodeb. Zatím se o těchto stavbách mnoho neví, čas od času stavbaři při hloubení základů narazí na nějakou chodbu, ale dosud nikdo nedokázal určit, ze které doby tyto chodby jsou, k jakému účelu sloužily a odkud kam vedou. Na průzkumu by měli pracovat především odborníci – speleologové a pracovníci Národního památkového ústavu. Po zmapování chodeb a jejich popsání by část chodeb měla být zpřístupněna veřejnosti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail